A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/2006. (IV. 12.) MNB rendelet

a „Munkácsi vár” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Mnbtv.) 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „Munkácsi vár” megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2006. április 20.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján a felső középmezőben Zrínyi Ilona korabeli arcképe látható ovális, díszített keretben. A keret fölött köriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható. A kerettől balra a „ZRÍNYI”, jobbra pedig az „ILONA” felirat olvasható. A keret alatt három vízszintes sorban az „5000” értékjelzés, a „FORINT” felirat és a „2006” verési évszám található. Az emlékérme szélén, az értékjelzéstől balra a „BP.” verdejel, jobbra pedig Szöllőssy Enikő tervezőművész mesterjegye található. Az emlékérme előlapjának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján a Munkácsi vár ábrázolása látható. A vár alatt középen a „MUNKÁCSI VÁR” felirat olvasható. Az emlékérme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 8000 darab készíthető, amelyből 4000 darab különleges - ún. proof - technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2006. április 20-án lép hatályba.

1. melléklet a 6/2006. (IV. 12.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 6/2006. (IV. 12.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére