A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2006. (VII. 14.) MNB rendelet

„A nándorfehérvári diadal 550. évfordulója” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Mnbtv.) 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „A nándorfehérvári diadal 550. évfordulója” megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2006. július 20.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján a középmezőben egy szablya díszes markolata látható. A szablya markolatától balra az „1456”, jobbra pedig a „2006” évszámok olvashatók. Az emlékérme szélén köriratban fent a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat, lent, a szablya pengéjétől balra az „5000” értékjelzés, jobbra pedig a „FORINT” felirat olvasható. A szablya pengéjén négyzet formájú keretben, két sorban az „550” és az „ÉV” felirat olvasható, a keret alatt pedig a „BP.” verdejel található. Az emlékérme előlapjának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján középen, álló téglalap formájú keretben Hunyadi János és Kapisztrán János egész alakos ábrázolása látható. A keret fölött az „1456” évszám, a keret alatt pedig két sorban a „NÁNDORFEHÉRVÁRI” és a „DIADAL” felirat olvasható. A keret bal oldalán, lentről felfelé a „HUNYADI JÁNOS”, jobb oldalán pedig fentről lefelé a „KAPISZTRÁN JÁNOS” felirat olvasható. A kereten belül, a bal alsó sarokban Soltra E. Tamás tervezőművész mesterjegye található. Az emlékérme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 6000 darab készíthető, amelyből 3500 darab különleges - ún. proof - technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2006. július 20-án lép hatályba.

1. melléklet a 9/2006. (VII. 14.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 9/2006. (VII. 14.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére