A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

12/2006. (VIII. 22.) MNB rendelet

az „Esztergomi bazilika” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Mnbtv.) 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „Esztergomi bazilika” megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2006. augusztus 31.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, pereme virágszirom formájú, széle szaggatottan recézett.

(2) Az emlékérme előlapján a középmezőben az Esztergomi bazilika kupolájának belseje látható alulnézetből. A kupolabelső ábrázolásának alsó részén a „2006” verési évszám található. Az emlékérme szélén köriratban fent a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat, lent az „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az alsó és a felső körirat között bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon pedig Bartos István Péter tervezőművész mesterjegye található. Az emlékérme előlapjának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján a középmezőben az Esztergomi bazilika ábrázolása látható. Az emlékérme szélén köriratban fent az „ESZTERGOMI BAZILIKA” felirat olvasható. A bazilika ábrázolása alatt vízszintesen az „1856” és a „2006” évszámok olvashatók. Az emlékérme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 6000 darab készíthető, amelyből 3500 darab különleges - ún. proof - technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2006. augusztus 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 12/2006. (VIII. 22.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 12/2006. (VIII. 22.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére