A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

12/2006. (III. 28.) OM rendelet

a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet módosításáról

A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-a (1) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1-2. § * 

3. § (1) Ez a rendelet 2006. május 1-jén lép hatályba, egyidejűleg az R. 10-14. §-ait megelőző címek hatályukat vesztik. * 

(2) Szakmai minősítési eljárás megindítását a minősítés szakmai szempontrendszer közzétételétől számított hatvanadik nap elteltét követően lehet kezdeményezni.

(3) A minősítő testület létrehozásával kapcsolatos feladatok ellátására a szakmai szervezetek e rendelet hatálybalépésétől számított kilencven napon belül előkészítő bizottságot hoznak létre. Az előkészítő bizottságba minden szakmai szervezet egy-egy főt delegál. Az előkészítő bizottság meghatározza működésének rendjét. Az előkészítő bizottság dönt a minősítő testület tagjairól.

(4) Az első alkalommal megbízott minősítő testületi tagság kettő, kettő és fél, három, illetve három és fél évre szól, és a delegáló szervezet határozza meg, hogy az általa delegált tagok közül melyik tagnak mennyi időre szól a megbízása.

Melléklet a 12/2006. (III. 28.) OM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére