A jogszabály mai napon ( 2019.10.18. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2019.X.31. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

18/2006. (X. 16.) MNB rendelet

az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából 500 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Mnbtv.) 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank az Mnbtv. 4. §-ának (2) bekezdésén alapuló jogkörében az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából 500 forintos címletű bankjegyet bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2006. október 20.

2. § (1) A fehér színű bankjegypapírra nyomtatott bankjegy hossza 154 mm, szélessége 70 mm. A papír anyagában a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamosan futó biztonsági szál található, amelyen a „MAGYAR NEMZETI BANK” felirat olvasható.

(2) A bankjegy előoldala többszínű, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és háromszínű képnyomattal készült, amelynek összhatása vörös. Az írisszerűen nyomtatott alapnyomatok a bal oldalon található vízjelmező körül sárga és vörös, a szövegtükör körül kék és sárgásvörös, a bankjegy jobb oldalán sárga és kék színhatásúak. A bankjegy jobb oldalán az alsó, felső és a bankjegy szélén található szegélyek mintáiban mikroírással az „ÖTSZÁZ FORINT” ismétlődő felirat látható. Az alapnyomat jobb felső részén az átnézőjel előoldali eleme található.

(3) A bankjegyen található vízjelmezőben II. Rákóczi Ferencet ábrázoló árnyalatos vízjelkép látható.

A képnyomat része a vízjelmező fölött lévő, optikailag változó tulajdonságú festékkel (OVI) nyomtatott tagolt formájú rozetta, amelyben az „MNB” felirat látható. A rozetta és a felirat a rátekintés szögétől függően arany vagy zöld színű.

(4) A szövegtükörben az

„500

ÖTSZÁZ FORINT

MAGYAR NEMZETI BANK”

feliratok, a

Járai Zsigmond
Auth Henrik Adamecz

névaláírások, a

„BUDAPEST 2006”

felirat, valamint a bankjegyhamisításért való büntetőjogi felelősségre vonatkozó záradék szövege:

„A BANKJEGYHAMISÍTÁST A TÖRVÉNY
BÜNTETI!”

olvasható.

(5) A szövegtükörtől balra található a Magyar Köztársaság címere.

A szövegtükör képnyomati elemeinek színe lilásvörös.

(6) A képnyomat jobb oldali részén II. Rákóczi Ferenc arcképe, balra fölötte a „II. RÁKÓCZI FERENC” felirat, jobbra alatta az „500” értékjelzés látható. E képnyomat elemeinek színe barnásvörös.

(7) A bankjegy piros színű sorszáma két helyen - a bal oldalon a vízjelmező alatt vízszintesen, valamint a jobb oldalon az arckép mellett függőlegesen elhelyezve - található. A sorszám két betűből és hét számjegyből áll. A bankjegy előoldalának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(8) A bankjegy előoldalának grafikai tervét és metszetét - Mányoki Ádám festménye alapján - Vagyóczky Károly grafikusművész készítette.

3. § (1) A bankjegy hátoldala többszínű, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és többszínű képnyomattal készült, amelynek összhatása vörösesbarna. Az írisszerűen nyomtatott alapnyomatok a jobb oldalon található vízjelmező körül lilásvörös, középen zöldeskék és vörös, bal oldalon kék és sárga színhatásúak.

(2) A bankjegy felső szegélyének mintáiban mikroírással az „ÖTSZÁZ FORINT” ismétlődő felirat látható. Az alapnyomat bal felső részén az átnézőjel hátoldali eleme található.

(3) A képnyomat része a bankjegy felső szélén és a vízjelmező alatt több sorban ismétlődő mikroírás, amelynek szövege „MAGYAR NEMZETI BANK”. A jobb oldalon a vakok és csökkent látóképességűek számára a címlet felismerhetőségét elősegítő jel található, amelynek színe vörösesbarna.

(4) A bankjegy hátoldalán található vízjelmező felső részében az

„50. ÉVFORDULÓ

1956.

OKTÓBER 23.”

felirat olvasható, amelynek színe barna.

(5) A képnyomat fő motívuma az Országház épületét ábrázoló reprodukció, valamint a bankjegy bal szélétől induló, az Országház épületét részben takaró, az „500” értékjelzést tartalmazó rozetta aljáig futó, lyukas nemzeti színű zászló. A képnyomat felett az „500” értékjelzés, az Országház épületének ábrázolásától jobbra fent az „ORSZÁGHÁZ” felirat, a képnyomat alatt balra az „ÖTSZÁZ FORINT” felirat olvasható. A bankjegy hátoldalának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(6) A bankjegy hátoldalán látható - Helbing Ferenc rajza alapján készített - reprodukció, valamint a hátoldal képének összeállítása Pálinkás György grafikusművész munkája.

4. § (1) Ez a rendelet 2006. október 20-án lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az 500 forintos címletű bankjegyek kibocsátásáról szóló 17/1998. (MK 104.) MNB hirdetményt és az 500 forintos címletű bankjegyek új biztonsági elemmel történő kibocsátásáról szóló 1/2001. (MK 5.) MNB hirdetményt visszavonom. A visszavont hirdetményekkel kibocsátott bankjegyek továbbra is törvényes fizetőeszközök. A bankjegyek külső kiállítását e rendelet 3. és 4. melléklete tartalmazza.

1. melléklet a 18/2006. (X. 16.) MNB rendelethez

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából kibocsátandó 500 forintos címletű bankjegy előoldalának képe:

2. melléklet a 18/2006. (X. 16.) MNB rendelethez

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából kibocsátandó 500 forintos címletű bankjegy hátoldalának képe:

3. melléklet a 18/2006. (X. 16.) MNB rendelethez

A Magyar Nemzeti Bank által a 17/1998. (MK 104.) MNB hirdetménnyel kibocsátott 500 forintos címletű bankjegy külső kiállítása

1. A bankjegy leírása:

a) A fehér színű bankjegypapírra nyomtatott bankjegy hossza 154 mm, szélessége 70 mm. A papír anyagában a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamosan futó biztonsági szál található, amelyen a „MAGYAR NEMZETI BANK” felirat olvasható.

b) A bankjegy előoldala többszínű, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és háromszínű képnyomattal készült, amelynek összhatása vörös. Az írisszerűen nyomtatott alapnyomatok a bal oldalon található vízjelmező körül sárga és vörös, a szövegtükör körül kék és sárgásvörös, a bankjegy jobb oldalán sárga és kék színhatásúak. A bankjegy jobb oldalán az alsó, felső és a bankjegy szélén található szegélyek mintáiban mikroírással az „ÖTSZÁZ FORINT” ismétlődő felirat látható. Az alapnyomat jobb felső részén az átnézőjel előoldali eleme található.

c) A bankjegyen található vízjelmezőben II. Rákóczi Ferencet ábrázoló árnyalatos vízjelkép látható.

A képnyomat része a vízjelmező fölött lévő, tagolt formájú piros színű rozetta, amelynek ellipszis rajzolatú részében található a rejtett kép, amelyen megfelelő helyzetben az „MNB” felirat látható.

d) A szövegtükörben az

„500

ÖTSZÁZ FORINT

MAGYAR NEMZETI BANK”

feliratok, a

Surányi
Szapáry György Riecke Werner

névaláírások, az

„ELNÖK
ALELNÖK ALELNÖK
BUDAPEST 1998”

feliratok, valamint a bankjegy hamisításért való büntetőjogi felelősségre vonatkozó záradék szövege:

„A BANKJEGYHAMISÍTÁST A TÖRVÉNY BÜNTETI!”

olvasható.

e) A szövegtükörtől balra látható a Magyar Köztársaság címere.

A szövegtükör képnyomati elemeinek színe lilásvörös.

f) A képnyomat jobb oldali részén II. Rákóczi Ferenc arcképe, balra fölötte a „II. RÁKÓCZI FERENC” felirat, jobbra alatta az „500” értékjelzés látható. E képnyomat elemeinek színe barnásvörös.

g) A bankjegy piros színű sorszáma két helyen - a bal oldalon a vízjelmező alatt vízszintesen, valamint a jobb oldalon az arckép mellett függőlegesen elhelyezve - található. A sorszám két betűből és hét számjegyből áll.

h) A bankjegy hátoldala többszínű, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és kétszínű képnyomattal készült, amelynek összhatása vörös. Az írisszerűen nyomtatott alapnyomatok a jobb oldalon található vízjelmező körül lilásvörös, középen kék és vörös, bal oldalon kék és sárga színhatásúak.

i) A bankjegy alsó, felső és bal oldali szegélyének mintáiban mikroírással az „ÖTSZÁZ FORINT” ismétlődő felirat látható. Az alapnyomat bal felső részén az átnézőjel hátoldali eleme található.

j) A képnyomat része a bankjegy felső szélén és a vízjelmező alatt több sorban ismétlődő mikroírás, amelynek szövege „MAGYAR NEMZETI BANK”. A jobb oldalon a vakok és csökkent látóképességűek számára a címlet felismerhetőségét elősegítő jel található, amelynek színe barnásvörös.

k) A képnyomat fő motívuma a Sárospataki várat ábrázoló - múlt századi rézkarc alapján készült - metszet. A képnyomat felett az „500” értékjelzés, a képnyomat alatt balra az „ÖTSZÁZ FORINT” felirat látható. A metszettől jobbra fent „A SÁROSPATAKI VÁR” felirat, jobbra lent rozettában az „500” értékjelzés olvasható. E rajzolatok színe barnásvörös.

l) A bankjegy grafikai tervét és előoldalának metszetét - Mányoki Ádám festménye alapján - Vagyóczky Károly grafikusművész készítette. A bankjegy hátoldalán látható metszetet a grafikai terv alapján Pálinkás György grafikusművész készítette.

m) A d) pont szerinti szövegtükörben olvasható évszám és névaláírások változhatnak.

2. A bankjegy előoldalának képe:

3. A bankjegy hátoldalának képe:

4. melléklet a 18/2006. (X. 16.) MNB rendelethez

A Magyar Nemzeti Bank által az 1/2001. (MK 5.) MNB hirdetménnyel kibocsátott, új biztonsági elemmel ellátott 500 forintos címletű bankjegy külső kiállítása

1. A bankjegy leírása:

A bankjegy leírása - az a) és b) pont szerinti eltérésekkel - megegyezik az e rendelet 3. mellékletének 1. pontjában foglaltakkal.

a) A bankjegyen található vízjelmezőben II. Rákóczi Ferencet ábrázoló árnyalatos vízjelkép látható.

A képnyomat része a vízjelmező fölött lévő, optikailag változó tulajdonságú festékkel (OVI) nyomtatott tagolt formájú rozetta, amelyben az „MNB” felirat látható. A rozetta és a felirat a rátekintés szögétől függően arany vagy zöld színű.

b) A szövegtükörben az

„500

ÖTSZÁZ FORINT

MAGYAR NEMZETI BANK”

feliratok, a

Surányi
Riecke Werner Karvalits Ferenc

névaláírások, a

„BUDAPEST 2001”

felirat, valamint a bankjegyhamisításért való büntetőjogi felelősségre vonatkozó záradék szövege:

„A BANKJEGYHAMISÍTÁST A TÖRVÉNY BÜNTETI!”

olvasható.

2. A bankjegy előoldalának képe:

3. A bankjegy hátoldalának képe:


  Vissza az oldal tetejére