A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

19/2006. (X. 16.) MNB rendelet

az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából 50 forintos címletű érmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2006. október 20.

2. § (1) Az érme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 7,70 gramm, átmérője 27,4 mm, széle sima.

(2) Az érme előlapjának külső részén található gyöngysor-szegélyen belül fent, köriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat, lent pedig az „1956” évszám olvasható. Az érme középmezőjében az Országház épületének a Duna felőli ábrázolása látható, az előtérben lyukas nemzeti színű zászlóval. Az érme szélénél jobb oldalon, az Országház épületének ábrázolása alatt a „2006” verési évszám található. Az érme előlapjának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az érme hátlapjának külső részén található gyöngysor-szegélyen belül a kissé egymásra csúsztatott számjegyekből álló „50” értékjelzés látható. Az értékjelzés bal és jobb oldalán alul díszítővonal található. Az értékjelzés alatt, vízszintesen két sorban a „FORINT” felirat és a „BP.” verdejel olvasható. Az érme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. § Az érméből 2 000 000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2006. október 20-án lép hatályba.

1. melléklet a 19/2006. (X. 16.) MNB rendelethez

Az érme előlapjának képe:

2. melléklet a 19/2006. (X. 16.) MNB rendelethez

Az érme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére