A jogszabály mai napon ( 2020.08.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2006. évi XXXII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a két ország között kötött nemzetközi szerződések felülvizsgálatáról, Budapesten, 2004. november 17. napján aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a két ország között kötött nemzetközi szerződések felülvizsgálatáról, Budapesten, 2004. november 17. napján aláírt Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti. * 

3. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő: * 

„Jegyzőkönyv
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a két ország között kötött nemzetközi szerződések felülvizsgálatáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek), a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság közötti nemzetközi szerződések felülvizsgálatának szükségességéből kiindulva, az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság közötti, a jelen Jegyzőkönyv I. számú mellékletében szereplő szerződések hatályban lévőnek minősülnek.

2. Cikk

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság közötti, a jelen Jegyzőkönyv II. számú mellékletében szereplő szerződések hatálya a jelen Jegyzőkönyv hatálybalépésének napján megszűnik.

3. Cikk

A jelen Jegyzőkönyv I. és II. számú mellékletei annak elválaszthatatlan részét képezik.

4. Cikk

A jelen Jegyzőkönyv azon utolsó szóbeli jegyzék keltének napján lép hatályba, amellyel a Szerződő Felek kölcsönösen értesítették egymást a hatálybalépéshez szükséges belső jogi eljárásaik teljesítéséről.

Készült Budapesten, 2004. november hó 17. napján, két példányban, magyar és bolgár nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

I. számú melléklet

Hatályban lévőnek minősülő állam- és kormányközi szerződések

Cím Aláírás helye és időpontja
Békéltető eljárási és választott bírósági Szerződés Magyarország és Bulgária között Budapest,
1929. július 22.
Egyezmény a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság közötti szociálpolitikai együttműködésről Budapest,
1961. június 30.
Végrehajtási Megállapodás a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a szociálpolitikai együttműködésről szóló Egyezményhez Szófia,
1962. február 26.
Szerződés a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegélyről Szófia,
1966. május 16.
Jegyzőkönyv a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Szófiában, az 1966. évi május 16. napján aláírt Szerződés módosításáról és kiegészítéséről Budapest,
1981. szeptember 15.
Légügyi Megállapodás a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között Szófia,
1969. augusztus 29.
Konzuli Egyezmény a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között Budapest,
1971. november 26.
Megállapodás kölcsönös telek rendelkezésre bocsátásáról a Bolgár Népköztársaság budapesti, illetve a Magyar Népköztársaság szófiai követségeinek épület építési szükséglete kielégítésére Szófia,
1972. június 30.
Megállapodás a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között a Bolgár Népköztársaság budapesti Nagykövetsége személyzetének tagjai részére lakóházak építése céljára telkek tartós használatbaadásáról és az építés feltételeiről Budapest,
1980. december 6.
Megállapodás a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között a Bolgár Népköztársaság budapesti Nagykövetsége Kereskedelmi Képviselete irodaigényének kielégítése céljára telkek tartós használatbaadásáról és az építés feltételeiről Budapest,
1981. március 17.
Megállapodás a Magyar Népköztársaságban és a Bolgár Népköztársaságban kiállított iskolai végzettséget, valamint tudományos fokozatot és címet tanúsító okiratok és tudományos fokozatok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről Szófia,
1975. december 19.
Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között a bűnügyi rendészet és a közúti közlekedés terén való együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról Budapest,
1983. november 15.
Megállapodás a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy és árufuvarozásról Budapest,
1989. április 17.
Nyilatkozat a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság kapcsolatairól Budapest,
1991. április 18.
Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a vízummentes utazás feltételeiről Budapest,
1991. április 18.
Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási és Tudományos Együttműködésről Budapest,
1994. május 5.
Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről Budapest,
1994. június 8.
Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és vagyonadók területén Budapest,
1994. június 8.
Állategészségügyi Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között Szófia,
1995. október 9.
Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról Budapest,
1998. november 11.
Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer illegális forgalmazása és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről Budapest,
1998. november 11.
Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a környezetvédelem terén való együttműködésről Szófia,
2001. május 18.
Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról Szófia,
2001. május 18.

II. számú melléklet

Megszűnő állam- és kormányközi szerződések

Cím Aláírás helye és időpontja
Jegyzékváltás a két ország diplomáciai, konzuli és kereskedelmi külképviseletei személyzetének térítésmentes egészségügyi ellátásáról, kiegészülve az 1955 júniusában lefolytatott jegyzékváltással Szófia,
1951. február 16.
Egyezmény az AGROMAS magyar-bolgár vegyes vállalat létrehozásáról a zöldség-, szőlő- és gyümölcstermesztés gépesítéséhez szükséges gépek technikai fejlesztése és gyártása koordinálása, valamint értékesítése céljából Budapest,
1964. december 16.
Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya közötti postai és távközlési együttműködésről Budapest,
1975. január 15.
Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között a két ország vállalatai és szervezetei közötti közvetlen termelési és tudományos-műszaki együttműködésről Bukarest,
1988. március 11.
Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között magyar-bolgár közös gazdálkodó szervezetek létrehozásáról és a tevékenységükre vonatkozó alapelvekről Bukarest,
1988. március 11.
Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya közötti növény-egészségügyi és növényvédelmi együttműködésről Szófia,
1995. október 9.”

4. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 2-3. §-a a Jegyzőkönyv 4. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Jegyzőkönyv, illetve e törvény 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 


  Vissza az oldal tetejére