A jogszabály mai napon ( 2021.08.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet

a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91/A. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az Áht. 88. §-ának (3) bekezdésére, valamint 90. §-a (1) bekezdésének c) pontjára és (3) bekezdésére, továbbá a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 31. §-ára és 61. §-ának (2) bekezdésére - a honvédelmi miniszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) * 

(2) *  A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HungaroControl Zrt.) Magyarország polgári légiközlekedés számára kijelölt ellenőrzött légtereiben a légiforgalmi irányító, repüléstájékoztató és riasztó szolgálat ellátására kerül kijelölésre.

2. § *  A HungaroControl Zrt. mint az 1. § (2) bekezdése szerinti szervezet - a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat központi költségvetési szerv jogutódjaként - 2007. január hó 1. napjától ellátja az Lt. 61/A. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feladatokat.

3. § * 

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet 5. §-ának (2) bekezdése 2007. március 7-én lép hatályba.

(3)-(4) * 

5. § * 


  Vissza az oldal tetejére