A jogszabály mai napon ( 2023.09.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2006. évi CXXVI. törvény

a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás kihirdetéséről * 

(A Megállapodások nemzetközi jogilag 2005. december 6-án hatályba léptek.)

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel kihirdeti a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodást (a továbbiakban: EGT kibővítési megállapodás). Az EGT kibővítési megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét a törvény I. melléklete tartalmazza.

2. § Az Országgyűlés e törvénnyel kihirdeti az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodást (a továbbiakban: EGT-megállapodás). Az EGT-megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét a törvény II. melléklete tartalmazza.

3. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.