A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2007. (I. 16.) MNB rendelet

a „Libelle repülőgép” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „Libelle repülőgép” megnevezéssel 1000 forintos címletű kupronikkel emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2007. január 19.

2. § (1) Az emlékérme kupronikkelből (75% réz, 25% nikkel) készült, súlya 14 gramm, mérete 28,43 mmx28,43 mm, széle sima.

(2) A négyzet formájú emlékérme előlapjának bal felső negyedében a Libelle repülőgép motorjának ábrázolása látható a légcsavar egy részletével, amely átnyúlik az emlékérme jobb alsó negyedébe. A motor ábrázolása alatt vízszintesen, két sorban a „MAGYAR” és a „KÖZTÁRSASÁG” felirat, a motor ábrázolásától jobbra pedig az „1000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az értékjelzés fölött, az emlékérme felső peremének közelében vízszintesen, egymás mellett a „2007” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme előlapjának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A négyzet formájú emlékérme hátlapjának középső mezőjében a Libelle repülőgép ábrázolása látható. A repülőgép ábrázolása fölött, vízszintesen az „ADORJÁN JÁNOS” felirat, a repülőgép ábrázolása alatt pedig vízszintesen, két sorban „AZ ELSŐ SIKERES MAGYAR” és a „REPÜLŐGÉP TERVEZŐJE” felirat olvasható. A repülőgép ábrázolása fölött, az emlékérme bal oldali peremével párhuzamosan a „LIBELLE” felirat olvasható, a repülőgép ábrázolása alatt, az emlékérme jobb oldali peremével párhuzamosan pedig Bitó Balázs tervezőművész mesterjegye található. Az emlékérme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 20 000 darab készíthető, amelyből 10 000 darab különleges - ún. proof - technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2007. január 19-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2007. (I. 16.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet az 1/2007. (I. 16.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére