A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/2007. (III. 19.) MNB rendelet

a Római Szerződés aláírásának 50. évfordulója alkalmából 50 forintos címletű érme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank a Római Szerződés aláírásának 50. évfordulója alkalmából 50 forintos címletű érmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2007. március 25.

2. § (1) Az érme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 7,70 gramm, átmérője 27,4 mm, széle sima.

(2) Az érme előlapjának külső részén található gyöngysor-szegélyen belül köriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható. Az érme alsó részén, a köriratot megszakítva a „2007” verési évszám található. Az érme középmezőjében az Európai Gazdasági Közösséget megalapító hat ország által 1957. március 25-én aláírt szerződés ábrázolása látható. A szerződés ábrázolása fölött az „EURÓPA” felirat olvasható, a háttérben pedig - az aláírás helyszínére utalva - a római Piazza Del Campidoglio (Michelangelo által tervezett) kövezetét ábrázoló motívum látható. Az érme szélén található körirat és az érme középmezőjében látható motívum között köriratban, fent az „50 ÉVES”, lent pedig „A RÓMAI SZERZŐDÉS” felirat olvasható. Az érme előlapjának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az érme hátlapjának külső részén található gyöngysor-szegélyen belül a kissé egymásra csúsztatott számjegyekből álló „50” értékjelzés látható. Az értékjelzés bal és jobb oldalán alul díszítővonal található. Az értékjelzés alatt, vízszintesen két sorban a „FORINT” felirat és a „BP.” verdejel olvasható. Az érme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. § Az érméből 2 000 000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2007. március 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2007. (III. 19.) MNB rendelethez

Az érme előlapjának képe:

2. melléklet a 4/2007. (III. 19.) MNB rendelethez

Az érme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére