A jogszabály mai napon ( 2020.06.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

11/2007. (XI. 6.) MNB rendelet

a „Debreceni Református Nagytemplom” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „Debreceni Református Nagytemplom” megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2007. november 9.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, pereme virágszirom formájú, széle szaggatottan recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, körvonal által határolt középmezőben a Debreceni Református Nagytemplom belsejének ábrázolása látható az orgonával, a szószékkel és az Úr asztalával. Az emlékérme szélén köriratban fent a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat, lent az „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az alsó és a felső körirat között bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon pedig a „2007” verési évszám található. Az emlékérme előlapjának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján a középmezőben a Debreceni Református Nagytemplom ábrázolása látható. Az emlékérme szélén köriratban a „DEBRECENI REFORMÁTUS NAGYTEMPLOM” felirat olvasható. A Nagytemplom ábrázolása alatt Sz. Egyed Emma tervezőművész mesterjegye található. Az emlékérme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 10 000 darab készíthető, amelyből 6000 darab különleges - ún. proof - technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2007. november 9-én lép hatályba.

1. melléklet a 11/2007. (XI. 6.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 11/2007. (XI. 6.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére