A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

22/2007. (III. 28.) OKM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről

Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 15. § (1) bekezdése alapján, az érintett miniszterekkel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. § (1) Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Kölked (Baranya megye), külterület 023/8, 023/9, 023/10, 023/11, 023/12, 023/13, 023/14, 023/15, 023/16, 023/17, 023/18, 023/19, 023/20, 023/21, 023/22, 023/23 és 024/7 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, a 024/8 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett, valamint a 024/9 helyrajzi szám alatt nyilvántartott gyep művelési ágú, természetben a Feketekapu-dűlőben található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található vaskori és avar kori település és temető maradványainak megőrzése, a lelőhely kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

2. § (1) Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Pécsvárad (Baranya megye), belterület 1280/1, 1281, 1282/2, 1282/3 és 1283 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található középkori eredetű bencés apátság és vár maradványainak megőrzése, a lelőhely kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

3. § (1) Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Süttő (Komárom-Esztergom megye), külterület 013, 030 és 041 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett, a 028 és 033 helyrajzi számok alatt nyilvántartott erdő, a 031/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szőlő, a 031/4, 031/5, 031/6, 031/7, 031/8, 031/9, 031/10, 040, 045/1, 045/2 és 045/3 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, a 039 helyrajzi szám alatt nyilvántartott gyep, valamint a zártkert 2350, 2351, 2353, 2358, 2359, 2360, 2501, 2527/1 és 2527/2 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, a 2352, 2355 és 2362 helyrajzi számok alatt nyilvántartott gyep, a 2354 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő, a 2356/4, 2356/5, 2356/6, 2356/7, 2356/8, 2357 és 2361 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kert, a 2356/9 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett, továbbá a Neszmély (Komárom-Esztergom megye), külterület 0386/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett művelési ágú ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található kora és középső bronzkori, valamint kora vaskori erődített települések és halomsíros temető maradványainak megőrzése, a lelőhely kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő 031/9, 040, 045/1 és 045/2 helyrajzi számú ingatlanok esetében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

4. § (1) Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Tihany (Veszprém megye), belterület 1/1, 1/2, 2, 4, 120/2, 125 és 205 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett, valamint a 3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő művelési ágú ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található középkori eredetű bencés apátság és vár maradványainak megőrzése, a lelőhely kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

5. § (1) Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Veszprém (Veszprém megye), belterület 6438/2, 6438/3, 6438/4 és 6474 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú, természetben a Veszprém-völgy településrészen található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található középkori apácakolostor maradványainak megőrzése, a lelőhely kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

6. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Bakonybél (Veszprém megye), belterület 29/1, 29/2, 30, 31, 83/2, 501/4 és 502 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található bencés monostor és késő középkori - kora újkori vár maradványainak megőrzése, a lelőhely kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

7. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Balatonszabadi (Somogy megye), külterület 0195/25 és 0195/28 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szőlő és kivett, valamint a 0195/26 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett művelési ágú, természetben a Pusztatorony-dűlőben található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található középkori templom, udvarház és faluhely maradványainak megőrzése, a lelőhely kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

8. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Fonyód (Somogy megye), belterület 6484 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett művelési ágú, természetben a Várhegy településrészen található ingatlant.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található középkori vár maradványainak megőrzése, a lelőhely kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

9. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Gálosfa (Somogy megye), külterület 065/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott gyep és erdő művelési ágú, természetben a Nagy-Kánya-vár-dűlőben található ingatlant.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található középkori udvarház és pálos kolostor maradványainak megőrzése, a lelőhely kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

10. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Nagyharsány (Baranya megye), külterület 0180 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő, gyep és kivett, valamint a 0181 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő és kivett művelési ágú, természetben a Szársomlyó-hegyen található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található, 13. században épült kővár maradványainak megőrzése, a lelőhely kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

11. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Pálfa (Tolna megye), külterület 06/20, 06/34 és 06/35 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó művelési ágú, természetben a Téglás-dűlőben található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található középkori kolostor és falu maradványainak megőrzése, a lelőhely kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

12. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Somogyfajsz (Somogy megye), külterület 083/6 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett művelési ágú ingatlant.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található honfoglalás kori vasolvasztó műhely megőrzése, a lelőhely kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

13. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Sümeg (Veszprém megye), külterület 084 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő, gyep és út művelési ágú, természetben a Templom-sűrű elnevezésű határrészen található ingatlant.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található Sarvaly nevű középkori település és templom maradványainak megőrzése, a lelőhely kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

14. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom Szabadhídvég (Fejér megye), külterület 012/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó, erdő, gyep és kivett művelési ágú, természetben a Pusztavár határrészen található ingatlant.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található késő vaskori és középkori földvár maradványainak megőrzése, a lelőhely kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlan esetében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

15. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Zalaszántó (Zala megye), külterület 045/13, 045/49 és 045/50 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú, természetben a Tátika-hegyen található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található késő bronzkori - kora vaskori erődített település és a 13. században épült kővár maradványainak megőrzése, a lelőhely kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

16. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Zalaszentgrót (Zala megye), külterület 0283/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott gyep, valamint a zártkert 3607 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő és gyep művelési ágú, természetben a Csúszódomb településrészen található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található bronzkori erődített település, valamint középkori templom és temető maradványainak megőrzése, a lelőhely kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

17. § (1) A Művelődési Minisztérium 61.974/84. számú határozatával régészeti jelentőségű védett területté nyilvánított Százhalombatta (Pest megye), belterület 2513/2, 2522/1, 2522/2, 2528/1, 2529/6, 2529/7, 2529/8, 2529/9, 2530/1, 2530/3, 2530/4, 2532/3, 2532/4, 2535/1 és 2536/1 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.

(2) Az 1984-ben védetté nyilvánított Százhalombatta (Pest megye), belterület 3022, 3028, 3029, 3030, 3032, 3035 és 3036 helyrajzi számú ingatlanok megosztásából keletkezett, de a kiemelten védett kora vaskori halomsíros temető területén kívül található ingatlanokon a régészeti védettség fenntartása nem indokolt.

18. § * 

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére