A jogszabály mai napon ( 2019.10.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

32/2007. (XII. 21.) PM rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörben eljárva - a lóversenyfogadás szabályairól szóló 20/1991. (XI. 5.) FM-PM együttes rendelet 2. §-ának hatályon kívül helyezése tekintetében a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1-29. § * 

30. § (1) E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)-(3) * 

(4) * 

(5)-(6) * 

(7) * 

1-4. számú melléklet a 32/2007. (XII. 21.) PM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére