A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

34/2007. (VI. 28.) IRM rendelet

a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet alapításáról

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, valamint - a 3. § tekintetében - a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) és h) pontjában foglalt feladatkörömben, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel, valamint a 3. § tekintetében a legfőbb ügyésszel egyetértésben a következőket rendelem:

1. § *  A felnőtt korú férfi elítéltek szabadságvesztésével összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátására megalapítom a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetet.

2. § (1) E rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2) * 

3. § * 

Melléklet a 34/2007. (VI. 28.) IRM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére