A jogszabály mai napon ( 2021.01.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

35/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Baktalórántházai-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 11/1977. OTvH számú határozatával védetté nyilvánított Baktalórántházai-erdő természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § *  A Baktalórántházai-erdő természetvédelmi terület kiterjedése 310,52 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1. számú melléklet, 29,61 ha kiterjedésű fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a Nyírség homokterületeit egykor borító hatalmas kiterjedésű gyöngyvirágos-tölgyes és gyertyános-tölgyes társulások egyik utolsó egybefüggő maradványának, a terület sajátos növény- és állatvilágának a megóvása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. * 

6. § * 

1. számú melléklet a 35/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez * 

A Baktalórántházai-erdő természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

A B C

1.

Település

Fekvés
Területi lehatárolás ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok / Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV)
koordináták alapján
2. Baktalórántháza külterület 0220 hrsz.-ból az
Y X
874926,75 296311,75
875015,50 296289,60
875017,31 296289,13
875126,81 296261,78
875294,25 296219,94
875294,31 296219,88
875354,75 296211,34
875341,12 296153,06
875216,50 295667,08
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DNy-ra eső 26,47 hektár kiterjedésű rész,
0222 hrsz.-ból az
Y X
874423,43 296830,20
874862,82 296175,87
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DNy-ra eső 36,81 hektár kiterjedésű rész,
0224/1 hrsz.-ból az
Y X
874117,19 297279,41
874411,31 296847,94
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 34,34 hektár kiterjedésű rész,
0238/12 hrsz.-ból az
Y X
874034,81 299438,35
874052,56 299411,94
874150,00 299273,44
874239,12 299144,88
874314,75 299034,94
873680,75 298606,44
873698,72 298580,19
873705,52 298570,34
874004,94 298129,56
874174,10 297890,15
874178,95 297881,64
874194,51 297854,25
874257,45 297757,10
874335,87 297641,38
874016,87 297426,56
874108,00 297292,87
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 212,9 hektár kiterjedésű rész

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek.

2. számú melléklet a 35/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez * 

A Baktalórántházai-erdő természetvédelmi terület fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

A B C

1.

Település

Fekvés
Területi lehatárolás ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok / Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV)
koordináták alapján
2. Baktalórántháza külterület 0222 hrsz.-ból az
Y X
874423,43 296830,20
874807,75 296257,87
874795,38 296236,85
874779,69 296217,09
874762,31 296219,84
874750,69 296194,09
874697,12 296164,53
874683,31 296161,56
874659,44 296143,38
874650,19 296146,59
874634,81 296113,03
874620,81 296087,28
874589,69 296085,56
874567,75 296058,57
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 29,61 hektár kiterjedésű rész

A mellékletben aláhúzással jelölt ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület.


  Vissza az oldal tetejére