A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

39/2007. (X. 10.) HM rendelet

a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok által használt objektumokba történő belépés rendjéről

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdésében, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 51. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) *  A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának, valamint Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke, a honvédelemért felelős miniszter, a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) államtitkára a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) objektumaiba a személyazonosságuk igazolása nélkül jogosultak a belépésre.

(2) *  A Kormány (1) bekezdésben nem említett tagjai, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának, továbbá Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának alelnökei, a HM közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkárai, valamint kabinetfőnöke a személyazonosságuk igazolása nélkül, a KNBSZ működési rendjére vonatkozó szabályok megtartásával jogosultak belépni a KNBSZ objektumaiba.

2. § (1) *  Az országgyűlési képviselők, az alapvető jogok biztosa, a biztoshelyettes és a helyettes biztos, továbbá a HM és a Magyar Honvédség állományába tartozó hivatásos állományúak, köztisztviselők és közalkalmazottak a betöltött tisztségüket, illetve a jogviszonyukat igazoló igazolványuk felmutatása és ellenőrzése után, a látogatás céljának megjelölésével, a KNBSZ működési rendjére vonatkozó szabályok megtartásával léphetnek be a KNBSZ objektumaiba.

(2) *  Az 1. §-ban megjelölt személyek, valamint az országgyűlési képviselő és az alapvető jogok biztosa, a biztoshelyettes és a helyettes biztos belépését a KNBSZ központi ügyeleti szolgálata - ennek hiányában az érintett biztonsági tiszt - jelenti a főigazgatónak.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti személyek a KNBSZ objektumainak területén csak kísérővel közlekedhetnek, feladataikat megfelelő ellenőrzés mellett végezhetik.

3. § (1) *  Az országgyűlési képviselő, illetve az alapvető jogok biztosa, a biztoshelyettes és a helyettes biztos írásos, indokolt kérelmére a KNBSZ főigazgatója az egyes, különleges célokra szolgáló helyiségbe, területrészre - így különösen a fegyverszobába, a biztonsági, energiaellátó és számítástechnikai központokba, a minősített adatkezelésre, valamint a speciális eszközök elhelyezésére és a rejtjeltevékenység ellátására szolgáló helyiségekbe - történő belépéshez, az országgyűlési képviselő, illetve az alapvető jogok biztosa, a biztoshelyettes és a helyettes biztos részére írásban, egyedi belépési engedélyt ad ki.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az adatvédelmi biztos engedély nélkül léphet be azokba a helyiségekbe, ahol olyan adatok kezelése folyik, amelyekbe - külön törvény alapján - betekinthet.

4. § *  A KNBSZ hivatásos állományú tagjai és közalkalmazottjai szolgálati, illetve közalkalmazotti igazolványuk felmutatásával, a KNBSZ működési rendjére vonatkozó szabályok megtartásával léphetnek be a KNBSZ objektumaiba.

5. § *  (1) Az 1-2. §-ban nem említett személyek a főigazgatók vagy az általuk felhatalmazott személy engedélye alapján, a KNBSZ működési rendjére vonatkozó szabályok megtartásával léphetnek be a KNBSZ objektumaiba.

(2) *  A KNBSZ működésének zavartalansága és tevékenységének ellátása érdekében szükséges, munkaidőn túli, eseti beléptetésekről a főigazgató által felhatalmazott szervezet vagy ügyeleti szolgálat gondoskodik.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) * 


  Vissza az oldal tetejére