A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

41/2007. (XII. 29.) PM rendelet

az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosításáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § * 

2. § (1) E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a 2008. január 1-je után kiadott engedélyek esetén kell alkalmazni.

(2) *  A bírósági eljárási illetéknek a 2007. december 31-éig kiadott engedélyek alapján történő utólagos elszámolására az engedélyek érvényességi ideje alatt az R. 2007. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni.

(3) *  A bírósági eljárási illetéknek a 2007. december 31-éig kiadott engedélyek alapján történő utólagos elszámolása során a gazdálkodó szervezet 2009-ben az R. 8. §-a szerinti nyilvántartást a naptári év végén köteles lezárni, és 2010. január 15. napjáig a nyilvántartást és annak másolati példányát az illetékes állami adóhatósághoz benyújtani, s ezzel egyidejűleg az illetéket megfizetni. Ha a gazdálkodó szervezet a nyilvántartást a határidő letelte után nyújtja be, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott mulasztási bírságot kell fizetni. Az illeték megfizetésének elmulasztása esetén az illetéket az esedékesség napjától (január 15.) felszámított, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott mértékű késedelmi pótlékkal együtt kell megfizetni.


  Vissza az oldal tetejére