A jogszabály mai napon ( 2020.09.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

44/2007. (XII. 29.) PM rendelet

a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet módosításáról

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 46. §-ában, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 19. § (6) bekezdésében, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1-5. § * 

6. § (1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, 2008. január 2-án hatályát veszti az 1-5. §, a 6. § (2), (4) és (5) bekezdése, valamint az 1-13. számú melléklet.

(2) * 

(3) Az adóhatóságnak a 2007. évről szóló helyi iparűzési adóbevallási nyomtatványt az R. 16. számú melléklet szerinti, a 2006. évre rendszeresített helyi iparűzési adóbevallási nyomtatvány alapján kell elkészítenie.

(4)-(5) * 

1-13. számú melléklet a 44/2007. (XII. 29.) PM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére