A jogszabály mai napon ( 2022.08.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

45/2007. (III. 20.) Korm. rendelet

az egészségügyben dolgozók alap- és működési nyilvántartásának vezetéséről

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 112. §-ának (8) bekezdésében foglaltakra - a következőket rendeli el: .

1. § * 

2. § * 

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) 2007. április 1-jén lép hatályba a 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) - e rendelet 1. §-ával megállapított - 2. § (4) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése.

(3)-(4) * 

(5) A 2007. április 1-je előtt az egészségügyi dolgozó részére kiállított, a működési nyilvántartásban szereplő - külön jogszabályban meghatározott - adatok igazolására szolgáló igazolvány az azon feltüntetett érvényességi idő leteltének napjáig érvényes.

(6) * 


  Vissza az oldal tetejére