A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

61/2007. (III. 31.) Korm. rendelet

a katonai szabványosítás sajátos szabályairól

A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 39. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a katonai szabványosítás sajátos szabályairól a Kormány a következőket rendeli el:

1. § *  A katonai nemzeti szabványokat Magyarország nemzeti szabványügyi szervezete, a Magyar Szabványügyi Testület (a továbbiakban: MSZT) „MSZK” kibocsátói jellel látja el.

2. § A katonai nemzeti szabványok kibocsátását, módosítását és visszavonását az MSZT hivatalos lapján kívül közzé kell tenni a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) hivatalos lapjában is.

3. § (1) *  A honvédelemért felelős miniszter mellett a katonai szabványosítással kapcsolatos koordinációs és javaslattevő szervezetként Katonai Szabványügyi Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: KSZKB) működik.

(2) *  A KSZKB a honvédelemért, a rendészetért, a gazdaságpolitikáért és a közlekedésért felelős miniszter, az MSZT tevékenységében részt vevő további érdekelt minisztériumok helyettes államtitkárai, valamint az érintett más központi államigazgatási szervek vezetői által kijelölt képviselőkből áll. A KSZKB tevékenységében történő részvételre meg kell hívni az MSZT által kijelölt képviselőt is.

(3) *  Az ipari gyártó és szolgáltató cégek katonai szabványosítási igényeit a KSZKB szervezetében a gazdaságpolitikáért felelős miniszter képviseli.

(4) *  A KSZKB elnöke a honvédelemért felelős miniszter képviselője, alelnöke a gazdaságpolitikáért felelős miniszter képviselője, a titkársági feladatokat a HM katonai szabványosításért felelős szervezete látja el.

(5) A KSZKB ügyrendjét maga határozza meg. A működésével kapcsolatos kiadásokat a HM költségvetésében kell tervezni.

4. § A katonai szabványok minősített adatokat nem tartalmazhatnak.

5. § (1) *  A honvédelemért felelős miniszter a katonai nemzeti szabványosításban:

a) megtervezi és megadja a HM katonai nemzeti szabványosítási igényét az MSZT-nek,

b) biztosítja a KSZKB működésének szervezési és tárgyi feltételeit,

c) gondoskodik arról, hogy a katonai nemzeti szabvány kibocsátása, módosítása és visszavonása a HM hivatalos lapjában is közzétételre kerüljön.

(2) *  A honvédelemért felelős miniszter e rendelet végrehajtása során hozott döntéseihez szükség esetén kikéri a KSZKB javaslatait.

6. § A HM

a) a katonai nemzeti szabványosítási igények költségeit a költségvetési fejezetében elkülönítetten tervezi,

b) az általa megrendelt katonai nemzeti szabványok költségeit a MSZT-vel kötött szerződés szerint viseli.

7. § A HM-hez nem tartozó gazdálkodó szervezet vagy egyéb szervezet által megrendelt katonai nemzeti szabvány költségei a megrendelőt terhelik.

8. § *  A katonai nemzeti szabványosítással kapcsolatos feladatok végrehajtásában érintett központi államigazgatási- és egyéb szervek vezetői a katonai nemzeti szabványosítással kapcsolatos részletes feladataikat belső rendelkezésben szabályozzák.

9. § *  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére