A jogszabály mai napon ( 2020.03.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

64/2007. (VII. 2.) GKM rendelet

a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése b) pontjának 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1-2. § * 

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) * 

(3) Az ideiglenes forgalmi rend kialakításához szükséges olyan jelzőtáblákat, amelyek e rendelet hatálybalépését követően nem felelnek meg a rendeletben előírt követelményeknek, 2011. december 31-éig szabad alkalmazni.

(4) A (3) bekezdésben említett jelzőtáblák kivételével azokat a jelzőtáblákat, amelyek e rendelet hatálybalépését követően nem felelnek meg a JTSZ 4.3. pontjában foglalt előírásoknak, 2014. december 31-éig a követelményeket kielégítő jelzőtáblákra kell kicserélni.

(5) A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, - a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

Melléklet a 64/2007. (VII. 2.) GKM rendelethez * 

Függelék a 64/2007. (VII. 2.) GKM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére