A jogszabály mai napon ( 2019.10.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

86/2007. (VIII. 17.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet

az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet módosításáról

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. §-a (3) bekezdésének a) pontjában, valamint (8) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1-4. § * 

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 3. és 4. §-a 2007. december 23-án lép hatályba.

(3) E rendelet 1. §-ával módosított, a 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-ának (8) bekezdésében meghatározott fajtaazonossági igazolásnak a 2007. november 1-jét követően gyártott termékekre vonatkozóan kell rendelkezésre állni.

(4) E rendelet 4. §-ával módosított, az R. 4. számú melléklete I. fejezetének módosításából eredő új jelölési rendelkezéseknek nem megfelelő jelölésű termékek 2008. december 22-ig előállíthatóak, és az addig előállított termékek 2008. december 22-ét követően is forgalomba hozhatóak.

(5) * 

6. § Ez a rendelet a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az élelmiszerek címkézésén minden körülmények között megjelölendő összetevők listáját tartalmazó IIIa. melléklete módosításáról szóló, 2006. december 22-i 2006/142/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.


  Vissza az oldal tetejére