A jogszabály mai napon ( 2019.10.23. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2020.XII.31. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

114/2007. (X. 10.) FVM rendelet

a Nagy-Somlói borvidék védett eredetű borairól szóló 12/2006. (II. 3.) FVM rendelet módosításáról

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének g) pontjában és 2. §-ának 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1-6. § * 

7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 2. § tekintetében a korábbi szabályoknak megfelelő megnevezésű címke a védett eredetű bor forgalmazásának befejezéséig használható.

(3) Az 1-6. § a hatálybalépést követő 3. napon hatályát veszti. E rendelet 2020. december 31-én hatályát veszti.

Melléklet a 114/2007. (X. 10.) FVM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére