A jogszabály mai napon ( 2020.07.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

115/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 12/1978. OKTH számú határozatával védetté nyilvánított Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület kiterjedése 24,3 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a területen található földvár és a Szt. László király által 1091-ben alapított Szt. Egyed apátság és erődített kolostoregyüttes maradványait övező természeti környezet megőrzése.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 115/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Somogyvár

099, 0100/5, 0138, 0144/1, 0144/2, 0144/3, 0145,00146/1, 0146/2, 0146/3, 0147/1, 0147/2, 0147/3, 0149/1, 0150, 0151


  Vissza az oldal tetejére