A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

120/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

az Úrkúti-őskarszt természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Tanács 672/1951. számú határozatával védetté nyilvánított Úrkúti-őskarszt természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § Az Úrkúti-őskarszt természetvédelmi terület kiterjedése 5,4 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai Úrkút 139/3, 176/4.

3. § A védettség indoka és célja a csárdahegyi felhagyott mangánbányában a bányászat következtében feltárt őskarsztos formakincs megőrzése.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére