A jogszabály mai napon ( 2023.09.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2007. évi CXXI. törvény

egyes szociális tárgyú törvények módosításáról * 

I–IV. * 

1–79. § * 

V. Záró rendelkezések

80. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 23. §-a, az 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (1) bekezdésének – e törvény 57. §-ának (1) bekezdésével megállapított – t) pontja, e törvény 82. §-ának (3) és (7) bekezdése, valamint 84–86. §-a a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba.

81. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) Az e törvény hatálybalépésekor házi segítségnyújtásban részesülő, az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXVII. törvény 38. §-ának (9) bekezdése szerint szociálisan rászorultnak minősített személyek gondozási szükségletét nem kell az e törvény 26. §-a szerint megvizsgálni; a gondozási szükséglet fennállását a külön jogszabály szerinti, egészségi állapotról szóló orvosi igazolás a következő felülvizsgálat időpontjáig igazolja.

(5) Az e törvény hatálybalépésekor idősotthoni ellátásban részesülő személyek gondozási szükségletét

a) nem kell az e törvény 31. §-a szerint megvizsgálni,

b) fennállónak kell tekinteni idősotthoni ellátásuk teljes időtartama alatt.

(6)–(22) * 

82–86. § *