A jogszabály mai napon ( 2020.02.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

129/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Gerecsei Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 15/1977. OTvH számú határozatával védetté nyilvánított Gerecsei Tájvédelmi Körzet védettségét fenntartom.

2. § A Gerecsei Tájvédelmi Körzet kiterjedése 8676 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1. számú melléklet, fokozottan védett területének helyrajzi számait a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a terület jellegzetes tájképi és természeti adottságainak, földtani és felszínalaktani természeti értékeinek, növénytársulásainak, növény- és állatfajainak megőrzése, a területen található történelmi, kultúrtörténeti értékek megóvása.

4. § (1) A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.

(2) A természetvédelmi kezelési tevékenységeket a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és - erdő esetében - a külön jogszabály szerinti erdészeti hatósági nyilvántartásban szereplő erdőgazdálkodó együttesen látja el. * 

(3) Az erdőgazdálkodásra vonatkozó részletes előírásokat az érvényes körzeti erdőterv tartalmazza.

5. § Ez a rendelet 2008. január l-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 129/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Gerecsei Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Agostyán

083, 084, 085, 086, 087/1-2, 088, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0122, 0123, 0124, 0125, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0138

Baj

089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109/2-4, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116

Dunaszentmiklós

0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119

Lábatlan

0119, 0120/1-3, 0121/1-5, 0122. 0123, 0125. 0126/9 hrsz-ból 116 ha (a 19E, 19F, 19ÚT2, 20E, 21A, 21B, 21C, 21D, 21TN, 22A, 22B, 22C, 22TN, 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 23TN1, 23TN2, 23TN3 erdőrészletek)

Neszmély

0296, 0297, 0298/1-2, 0299/1, 0299/3-7, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307/1, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329/1-3, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340/1, 0340/3-7, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345/2, 0348, 0349/1

Nyergestájfalu

0232/1-2

Szomód

066

Süttő

0151, 0152/1, 0153, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0167/1, 0167/4, 0167/9, 0167/11-15, 0215/1-2, 0216/1-2

Tardos

014, 015/1-3, 016, 018/2-3, 018/5, 018/7-11, 018/14-15, 018/17-19, 018/22-23, 019, 020/4, 020/6, 020/9, 020/11-14, 021, 022, 030/1-3, 031, 032/2, 032/4, 032/7-11, 033, 034, 035/1-4, 035/6-7, 036/3-7

Tarján

0276, 0277, 0278/1-2, 0279/1-2, 0280/1, 0280/3-5, 0281/1-3, 0282, 0283/1-4, 0284, 0285, 0286/1-3, 0287, 0288, 0289, 0290/1, 0290/3-5, 0291, 0292/1-2

Tatabánya

0164/2-11, 0164/13-15, 0165/1, 0165/4, 0165/6-8, 0196, 0197/1, 0197/3-6, 0306/1-2, 0307, 0308/1, 0308/3-4

Vértestolna

067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0120/1, 0122/1, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0155/1-2, 0157, 0214, 0215/1-2, 0216, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0235, 0236, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0279

Vértesszőlős

043, 044, 045/1-2

Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

2. számú melléklet a 129/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Gerecsei Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Agostyán

0134 hrsz-ból 25,8 ha (a 17A, 17B, 17C, 17NY2 erdőrészletek)

Baj

094 hrsz-ból 5,4 ha (a 10A erdőrészlet), 096 hrsz-ból 34,7 ha (a 11A, 11B erdőrészletek)

Dunaszentmiklós

0118 hrsz-ból 39,6 ha (az 5B, 5C, 5D erdőrészletek)

Lábatlan

0121/1 hrsz-ból 69,9 ha (a 19C, 19D, 19E, 19F, 19TN, 19UT2, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20TI1, 20TI1, 20TN1, 20TN2, 20TN3, 20UT2, 20UT3 erdőrészletek), 0126/9 hrsz-ból 13,4 ha (a 19E, 19F, 20F erdőrészletek)

Neszmély

0301 hrsz-ból 86,9 ha (a 9B, 15D, 24B, 24C, 25B, 25C, 25D erdőrészletek), 0327 hrsz-ból 37,2 ha (a 12A, 12B, 12C erdőrészletek), 0334 hrsz-ból 1 ha ( a 12C erdőrészlet területén fekvő rész)

Tardos

030/1, 031, 032/8 hrsz-ból 105,8 ha (a 10D, 10E, 11A, 11B, 12A, 12B, 13A, 13B erdőrészletek)

Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.


  Vissza az oldal tetejére