A jogszabály mai napon ( 2020.11.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 28. §-a (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-18. § * 

Átmeneti és záró rendelkezések

19. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2)-(3) * 

(4) E rendelet hatálybalépésekor a határon túli tanuló, hallgató részére már kiadott, érvényes diákigazolványok érvényességi idejük lejártáig igazolják a diákkedvezményekre való jogosultságot. A diákkedvezmények igénybevételéhez a diákigazolvány érvényességi idejének lejártáig a Magyar igazolvány és a diákigazolvány együttes bemutatása szükséges.

(5) Ezt a rendeletet a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni. A folyamatban lévő, diákigazolvány iránti kérelmeket a Hivatal a diákigazolvány kiállításával, illetve meghosszabbításával teljesíti.


  Vissza az oldal tetejére