A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet

egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. §-ának (4) bekezdésében, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 68. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

Egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtása; általános szabályok

1. § *  (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala feladat- és hatáskörébe tartozó iparjogvédelmi hatósági ügyekben - a nemzetközi szabadalmi ügyek kivételével - a beadványok (a továbbiakban: iparjogvédelmi beadvány) elektronikus úton kizárólag a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által e célra rendszeresített elektronikus űrlap (a továbbiakban: elektronikus űrlap) használatával nyújthatók be.

(2) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az elektronikus ügyintézés lehetőségét egységes személyre szabott ügyintézési felületen és közvetlenül a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának internetes honlapján üzemeltetett elektronikus ügyintézési rendszeren keresztül biztosítja.

(3) *  Az elektronikus űrlap díjtalanul érhető el.

1/A-4. § * 

Az elektronikus úton benyújtott iparjogvédelmi beadvány kellékei

5. § *  Az e rendeletben meghatározott eltérésekkel az elektronikus úton benyújtott iparjogvédelmi beadványnak tartalmaznia kell az egyes iparjogvédelmi beadványokra az egyes iparjogvédelmi törvényekben, valamint a részletes alaki szabályokról szóló jogszabályokban meghatározott kellékeket, és annak ki kell elégítenie az egyes iparjogvédelmi beadványokkal szemben a hivatkozott jogszabályokban támasztott követelményeket.

6. § *  Az iparjogvédelmi beadvány benyújtására szolgáló elektronikus űrlaphoz kizárólag az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eürkr.) 1. mellékletében meghatározott, kötelezően elfogadandó formátumú, valamint az Eürkr. 17. § (2) bekezdése alapján közzétett formátumú mellékletek csatolhatók.

7. § * 

8. § * 

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követően - elektronikus úton - benyújtott iparjogvédelmi beadványokra kell alkalmazni.

(2) * 

9/A. § * 

Melléklet a 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére