A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

149/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

az Ipolytarnóci ősmaradványok természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Tanács 513/1954. számú határozatával védetté nyilvánított Ipolytarnóci ősmaradványok természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § Az Ipolytarnóci ősmaradványok természetvédelmi terület kiterjedése 512 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait a melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a terület világviszonylatban is egyedülálló őslénytani leletegyüttesének és a feltárások természeti környezetének megóvása, a természetvédelmi célú bemutatás, valamint további feltáró kutatások zavartalan feltételeinek biztosítása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 149/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

Az Ipolytarnóci ősmaradványok természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Ipolytarnóc

015/1, 015/3-6, 016, 018, 019, 022, 029, 032/3-5, 039, 041/1-2, 043, 048, 049/1-2, 051, 053, 054, 055, 056, 057/2, 058, 059, 060/3, 061, 062, 063, 064/2, 065/2, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 077, 080, 081


  Vissza az oldal tetejére