A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

156/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között Havannában, 2006. február 14-én aláírt, a kulturális, az oktatási és a tudományos cserekapcsolatokról szóló egyezmény kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között Havannában, 2006. február 14-én aláírt, a kulturális, az oktatási és a tudományos cserekapcsolatokról szóló egyezmény (a továbbiakban: szerződés) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a szerződést e rendelettel kihirdeti.

3. § A szerződés hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Egyezmény
a kulturális, az oktatási és a tudományos cserekapcsolatokról a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya, a továbbiakban „A Szerződő Felek” attól az óhajtól vezérelve, hogy a kölcsönös érdekek és előnyök alapján fejlesszék kulturális, oktatási, tudományos és sportkapcsolataikat, a következő Egyezmény aláírásában állapodtak meg:

1. cikk

A Szerződő Felek fejlesztik a két ország kulturális, oktatási, tudományos és művészeti intézményeik és szervezeteik közötti cseréket.

2. cikk

A Szerződő Felek támogatják a jelen Egyezménybe foglalt, különböző területeken működő intézmények közötti kapcsolatokat, melyek megvalósítása érdekében ezen intézmények kétoldalú megállapodásokat írnak alá.

3. cikk

A Szerződő Felek jogszabályaiknak megfelelően a kulturális és oktatási területen kölcsönösen megkönnyítik a másik ország intézeteiben, levéltáraiban, könyvtáraiban és múzeumaiban végzendő kutatásokat, a jelen Egyezményben előirányzott programok fejlesztése érdekében.

4. cikk

A Szerződő Felek ösztönzik a kulturális, a művészeti, az oktatási, a tudományos, és a társadalmi témájú könyvek és kiadványok cseréjét.

5. cikk

A Szerződő Felek támogatják az országaik illetékes kulturális intézményei közötti kapcsolatokat és tapasztalatcserét, többek között a kulturális örökségek helyreállítása és megóvása területén, jogszabályaiknak megfelelően.

6. cikk

A Szerződő Felek ösztönzik a két ország sportintézményei közötti kapcsolatok fejlesztését.

7. cikk

A Szerződő Felek támogatják a cserekapcsolatokat a két ország rádiós, televíziós szervezetei, valamint filmművészeti intézményei között.

8. cikk

A Szerződő Felek a két ország fővárosában felváltva találkozókat tartanak a megfelelő intézményeik közötti csereprogramok kidolgozása céljából.

9. cikk

Jelen Egyezmény azon a napon lép hatályba, amelyen a Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást arról, hogy a hatálybalépéshez szükséges alkotmányos előírások teljesültek.

Jelen Egyezmény hatálybalépésével az 1974. május 15-én aláírt, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási és Tudományos Együttműködési Egyezmény rendelkezései hatályukat vesztik.

10. cikk

Jelen Egyezmény öt évig marad hatályban, és automatikusan újabb öt-öt évre meghosszabbodik, amennyiben egyik Fél sem közli diplomáciai úton a másik Féllel felmondási szándékát. A felmondás az arról szóló diplomáciai értesítést követő hatvanadik napon lép hatályba.

Készült Havannában, 2006. február hó 14. napján, két eredeti példányban magyar és spanyol nyelven. Mindkét szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság
Kormánya részéről
A Kubai Köztársaság
Kormánya részéről”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a a szerződés 9. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A szerződés, illetve e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter, valamint a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére