A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

165/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás (a továbbiakban: jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a jegyzékváltás útján létrejött Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § Az Albán Félnek címzett magyar szóbeli jegyzék szövege a következő:

Szóbeli Jegyzék

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki az Albán Köztársaság Külügyminisztériumának, és hivatkozással az Európai Közösség és Albánia között 2006. június 12-én aláírt Ideiglenes Megállapodásra, van szerencséje javasolni, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény az alábbiak szerint kerüljön módosításra:

Az Egyezmény 6. Cikk 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. Előzetesen kiadott engedéllyel végezhető:

- a Szerződő Felek területén nyilvántartott gépjárművel a Szerződő Felek területe közötti árufuvarozás,

- tranzitáruknak Magyarországon letelepedett fuvarozó által az Albán Köztársaság területén keresztül harmadik, nem EU-tagországba vagy nem EU-tagországból történő fuvarozása,

- tranzitáruknak Albániában letelepedett fuvarozó által történő fuvarozása Albániából a Magyar Köztársaság területén keresztül EU-tagországba, illetve EU-tagországból albániai rendeltetési helyre történő fuvarozása,

- a harmadik országba irányuló és az onnan kiinduló árufuvarozások.”

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma tisztelettel javasolja, hogy amennyiben az Albán Köztársaság Kormánya ezt a javaslatot elfogadja, úgy ez a jegyzék és az Albán Köztársaság Külügyminisztériumának azonos tartalmú válaszjegyzéke Megállapodást képezzen a két ország Kormánya között, amely a válaszjegyzék kézhezvételének napjától számított 15. (tizenötödik) napon lép hatályba.

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma ezúttal is őszinte nagyrabecsülését fejezi ki az Albán Köztársaság Külügyminisztériumának.”

4. § (1) *  Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-a a jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás záró rendelkezéseiben meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás, illetve e rendelet 2-3. §-a hatálybalépésének naptári napját, annak ismertté válását követően, a külügyminiszter a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásáról a külügyminiszter, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére