A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet

az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelethez (E-PRTR) kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 7. §-ában, 36. §-ában és 110. §-a (7) bekezdésének f) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 14. § (6) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. §-ának e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

1-2. § * 

A felszíni vizek védelméről szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

3-5. § * 

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

6-7. § * 

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

8-9. § * 

10. § (1) E rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: E-PRTR rendelet) 5. cikk (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeket első alkalommal a 2007-es évre vonatkozóan 2008-ban a külön jogszabályokban *  meghatározott határidőig kell teljesíteni.

(3) Az E-PRTR rendelet 5. cikk (1) bekezdés c) pontját követő bekezdés szerinti kötelezettséget az érintettek e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül teljesítik.

(4) Ez a rendelet az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

1-3. számú melléklet a 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére