A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

204/2007. (VIII. 2.) Korm. rendelet

a Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint az ehhez kapcsolódó Belső Megállapodások kihirdetéséről

(A Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, valamint a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS-EK Partnerségi Megállapodás végrehajtása során hozandó intézkedésekről és követendő eljárásokról szóló Belső Megállapodás a Magyar Köztársaságra nézve 2004. május 1-jén hatályba lépett.)

1. § (1) A Kormány a Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti Megállapodás hivatalos magyar fordítása a következő: * 

2. § (1) A Kormány a Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás módosításáról szóló Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő: * 

3. § (1) A Kormány a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS-EK Partnerségi Megállapodás végrehajtása során hozandó intézkedésekről és követendő eljárásokról szóló Belső Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti Megállapodás hivatalos magyar fordítása a következő: * 

4. § (1) A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS-EK Partnerségi Megállapodás végrehajtása érdekében meghozandó intézkedésekről és követendő eljárásokról szóló, 2000. szeptember 18-i Belső Megállapodás módosításáról szóló Belső Megállapodás kötelező hatályának elismerésére.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

(3) Az (1) bekezdés szerinti Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő: * 

5. § *  (1) A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között az AKCS-EK Partnerségi Megállapodással összhangban a 2008-2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret értelmében nyújtandó közösségi támogatás finanszírozásáról és az EK-Szerződés negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó pénzügyi támogatás elosztásáról szóló Belső Megállapodás kötelező hatályának elismerésére.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

(3) Az (1) bekezdés szerinti Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő: * 

6. § (1) A Kormány jóváhagyja az e rendelet 4. §-a szerinti Megállapodás e rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően történő ideiglenes alkalmazását.

(2) A Kormány jóváhagyja az e rendelet 5. §-a szerinti Megállapodás e rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően történő ideiglenes alkalmazását.

7. § (1) E rendelet a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(2) *  E rendelet 2. §-a szerinti Megállapodás egyetlen cikkében meghatározott időpontban lép hatályba, és - figyelemmel a Tanács (EU) 2019/1932 határozatában, valamint az AKCS-EU Nagykövetek Bizottságának a 3/2019 sz. döntésében foglaltakra - 2020. december 31-én, illetve az Európai Unió és az AKCS-államok közötti új megállapodás hatálybalépésének vagy ideiglenes alkalmazásának időpontjában, attól függően, hogy melyik a legkorábbi időpont, hatályát veszti.

(3) E rendelet 4. §-a a rendelet 4. §-a szerinti Megállapodás 2. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(4) E rendelet 5. §-a a rendelet 5. §-a szerinti Megállapodás 13. cikk (2) bekezdésben meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(5) E rendelet 6. § (1) bekezdése a rendelet 4. §-a szerinti Megállapodás 2. cikkében meghatározott időpontban hatályát veszti.

(6) E rendelet 6. § (2) bekezdése a rendelet 5. §-a szerinti Megállapodás 13. cikkében meghatározott időpontban hatályát veszti. * 

(7) E rendelet 4. §-a, 6. § (1) bekezdése, valamint a 7. § (3) és (5) bekezdései hatályukat vesztik, ha a 4. § szerinti Megállapodásban valamelyik szerződő fél arról értesíti a Magyar Köztársaságot, hogy nem kíván a Megállapodásban részes féllé válni.

(8) E rendelet 5. §-a, 6. § (2) bekezdése, valamint a 7. § (4) és (6) bekezdései hatályukat vesztik, ha az 5. § szerinti Megállapodásban valamelyik szerződő fél arról értesíti a Magyar Köztársaságot, hogy nem kíván a Megállapodásban részes féllé válni.

(9) E rendelet 2. §-a és 4-5. §-ai szerinti Megállapodások hatálybalépésének napját, valamint a (2)-(6) bekezdésben meghatározott időpontok naptári napját a külügyminiszter azok ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(10) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére