A jogszabály mai napon ( 2021.08.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

209/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-13. § * 

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendeletnek a beruházási támogatással megvalósult vagyontárgyra vonatkozó vagyonbiztosítással kapcsolatos rendelkezéseit kizárólag abban az esetben kell alkalmazni, ha a kedvezményezett biztosítékként a beruházási támogatással megvalósult vagyontárgyat ajánlja fel. Ha a kedvezményezett nem köteles biztosítékot nyújtani, illetve biztosítékként nem a beruházási támogatással megvalósult vagyontárgyat ajánlja fel, akkor a kedvezményezett - az e rendelet hatálybalépéséig megkötött támogatási szerződésben foglaltaktól eltérően - a beruházási támogatással megvalósult vagyontárgyra nem köteles vagyonbiztosítást kötni, illetve a megkötött vagyonbiztosítást megszüntetheti.

(3) * 


  Vissza az oldal tetejére