A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

276/2007. (X. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közös államhatáron átvezető turistaútvonalakon történő államhatár-átlépésről szóló Megállapodás módosításáról és kiegészítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közös államhatáron átvezető turistaútvonalakon történő államhatár-átlépésről szóló Megállapodás módosításáról és kiegészítéséről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közös államhatáron átvezető turistaútvonalakon történő államhatár-átlépésről szóló Megállapodás módosításáról és kiegészítéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány (a továbbiakban: Szerződő Felek) azon szándéktól vezérelve, hogy a közös államhatáron átvezető turistaútvonalakon történő államhatár-átlépésről szóló, St. Margarethenben, 2006. november 2-án aláírt Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) egyes rendelkezéseit módosítsák és kiegészítsék, a következőkben állapodtak meg.

1. cikk

(1) Az 1. cikk (1) bekezdés d) pontjában és az 1. mellékletben szereplő jegyzék d) pontjában rögzített Sopron (Görbehalomtelep)-Sieggraben határátlépési pont elnevezése Sopron (Görbehalomtelep)-Rohrbach elnevezésre módosul.

(2) Az 1. mellékletben szereplő jegyzék d) pontjában rögzített határátlépési pontnál a határátlépés módja úgy módosul, hogy a „kerékpárral” kategória törlésre kerül.

2. cikk * 

3. cikk

A jelen Megállapodás azon első hónap első napján lép hatályba, amely azt a hónapot követi, amikor a második Szerződő Fél diplomáciai úton értesítést adott a belső jogi előírások teljesítéséről.

Készült Nickelsdorfban, 2007. október 11. napján, két eredeti példányban, magyar és német nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

Aláírások”

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-a és 3. §-a a Megállapodás 3. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépésének naptári napját, annak ismertté válását követően, a külpolitikáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a határrendészetért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére