A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2008. (I. 12.) MNB rendelet

a „Teller Ede születésének 100. évfordulója” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „Teller Ede születésének 100. évfordulója” megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2008. január 16.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján köriratban, fent a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG”, lent a „BP.” verdejel és a „2008” verési évszám olvasható. A középmezőben - Teller Ede munkásságára utalva - az atomenergia felszabadításának leghatékonyabb folyamatát szimbolizáló motívum, a deuteron-triton fúziós reakció ábrája látható. Az ábra alatti két vízszintes sorban az „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Teller Ede portréja látható. Az emlékérme szélén köriratban, a portrétól balra a „Teller Ede”, jobbra pedig az „1908-2003” felirat olvasható. A jobb oldali felirat és a portré között Fritz Mihály tervezőművész mesterjegye található. Az emlékérme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 10 000 darab készíthető, amelyből 6000 darab különleges - ún. proof - technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2008. január 16-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2008. (I. 12.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet az 1/2008. (I. 12.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére