A jogszabály mai napon ( 2020.02.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2008. (I. 30.) PM-ÖTM együttes rendelet

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2008. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: KT) 15. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 62. § (4) bekezdésében és 64. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a KT 4. számú mellékletében foglaltakra - a következőket rendeljük el:

1. § (1) A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok (a továbbiakban: helyi önkormányzatok) számára a KT 3. számú melléklete alapján megállapított normatív hozzájárulásokat helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatokat a KT 8. számú melléklete alapján megillető normatív, kötött felhasználású támogatásokat helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Helyi önkormányzatonként részletezve

a) az (1) bekezdésben felsorolt normatív hozzájárulások együttes összegét,

b) a (2) bekezdésben felsorolt normatív, kötött felhasználású támogatások együttes összegét,

c) a KT 19. § (2) bekezdésében foglalt, a települési önkormányzatok közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 8%-át és a KT 4. számú mellékletének B) II. pontja alapján a megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedésének összegét,

d) a KT 4. számú mellékletének B) III. pontja szerint a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítés vagy beszámítás összegét,

e) e bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt források együttes összegét

e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) A többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban: társulások) számára a KT 3. számú melléklete alapján megállapított normatív hozzájárulásokat, valamint a társulásokat a KT 8. számú melléklete alapján megillető normatív, kötött felhasználású támogatásokat társulásonként részletezve e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(5) A társulásokat a KT 8. számú mellékletének IV. pontja alapján megillető normatív, kötött felhasználású támogatásokat társulásonként és jogcímenként részletezve e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

1/A. § *  (1) A KT 3. számú mellékletében szereplő egyes hozzájárulási jogcímekhez kapcsolódó mutatószámok kiegészítő felmérése alapján a következő normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó egyes önkormányzatokat megillető előirányzata módosul:

15. Közoktatási alap-hozzájárulás (az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés elméleti képzéshez, alapfokú művészetoktatáshoz, kollégiumi neveléshez, általános iskolai napközi otthoni, tanulószobai, iskolaotthonos oktatáshoz)

16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)

16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása

(2) A KT 3. számú mellékletében szereplő hozzájárulási jogcímekhez kapcsolódóan egyes önkormányzatokat megillető előirányzatok az érintett önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások felelősségi körén kívül eső okból a következő jogcímeken módosulnak:

2. Körzeti igazgatás

3. Körjegyzőség működése

11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása

16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás

16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához

(3) A KT 8. számú melléklete IV. A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcímén a kapcsolódó mutatószámok kiegészítő felmérése alapján a normatív, kötött felhasználású támogatások egyes önkormányzatokat megillető előirányzata módosul.

(4) A KT 8. számú mellékletében szereplő támogatási jogcímekhez kapcsolódóan egyes önkormányzatokat megillető normatív, kötött felhasználású támogatási előirányzatok az érintett önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások felelősségi körén kívül eső okból a következő jogcímeken módosulnak:

I./2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége

I./3. Pedagógiai szakszolgálat

(5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti, egyes önkormányzatokat érintő előirányzat-változásokkal módosul a KT 4. számú melléklet B) II. pontja alapján a megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedésének összege és B) III. pontja szerinti, a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítés vagy beszámítás összege, továbbá mindezen források együttes összege.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1-5. számú melléklet a 2/2008. (I. 30.) PM-ÖTM együttes rendelethez * 

6. számú melléklet a 2/2008. (I. 30.) PM-ÖTM együttes rendelethez * 

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ 2008. ÉVI FORRÁSAI ÖSSZESEN (Ft)

Közoktatási kiegészítő hozzájárulásokNo.MegyeKörzeti igazgatásKörjegyzőség működése


Szociális és gyermekjóléti alapszolgál-
tatás feladatai

Szociális és gyermek-
védelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezésKözoktatási alaphozzá-
járulás
iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása hozzájárulá-
sok egyes közoktatási intézménye-
ket fenntartó önkormány-
zatok feladat-
ellátásához
3/2 3/3 3/11 3/12 3/15 3/16.1 3/16.2 3/16.3 3/16.5 3/16.6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Főváros 0 0 0 0 -3 655 000 1 455 999 0 0 8 716 001 0
2 Baranya 0 0 0 0 170 000 1 680 000 0 -3 435 000 -1 837 000 3 180 000
3 Bács-Kiskun 0 0 0 0 -47 300 000 -448 000 0 0 0 0
4 Békés 0 0 0 0 0 0 0 0 3 009 334 0
5 Borsod-Abaúj-Zemplén 0 0 0 0 0 0 0 0 7 010 333 0
6 Csongrád 0 0 0 0 0 7 728 001 0 0 -4 814 999 0
7 Fejér 0 0 0 0 -765 000 -455 466 0 0 -91 333 0
8 Győr-Moson-Sopron 0 0 0 0 -680 000 0 0 0 -527 000 0
9 Hajdú-Bihar 0 0 2 237 300 0 -255 000 3 867 734 0 0 2 376 667 83 880 000
10 Heves 0 0 0 0 -340 000 940 799 0 0 -248 001 0
11 Komárom-Esztergom 0 0 0 0 -1 360 000 0 0 0 -931 000 0
12 Nógrád 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pest 0 0 0 0 -5 355 000 731 733 0 0 -4 238 001 34 500 000
14 Somogy 0 10 440 000 2 237 300 0 0 -642 133 4 736 000 0 765 000 12 225 000
15 Szabolcs-Szatmár-Bereg 0 0 0 0 0 1 000 534 0 0 -568 668 0
16 Jász-Nagykun-Szolnok 0 0 0 2 172 800 -32 182 000 -29 866 0 0 2 065 667 0
17 Tolna 0 0 0 0 -170 000 0 0 0 528 667 0
18 Vas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Veszprém 0 0 0 0 0 -14 477 866 0 0 0 0
20 Zala 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 000 0
Mindösszesen 0 10 440 000 4 474 600 2 172 800 -91 892 000 1 351 469 4 736 000 -3 435 000 12 415 667 133 785 000
A 2006. évi személyi jövedelemadó-
bevételbőlNo.Megye
Normatív hozzájárulások összesen
(1+...+10)
A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége Pedagógiai szakszolgálat Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen
(12+13)
megyei önkormányzatok részesedése a jövedelem-
differenciálódás mérséklésére
Helyi önkormányzatok 2008. évi kiegészítő felmérése (2008 évi összes forrás)
(11+14+15+16)
8/I/2 8/I/3
11 12 13 14 15 16 17
1 Főváros 6 517 000 -4 091 0 -4 091 0 0 6 512 909
2 Baranya -242 000 -4 524 -322 320 000 -322 324 524 320 000 2 366 752 -319 879 772
3 Bács-Kiskun -47 748 000 -117 355 0 -117 355 0 -2 520 000 -50 385 355
4 Békés 3 009 334 1 617 0 1 617 -60 000 120 000 3 070 951
5 Borsod-Abaúj-Zemplén 7 010 333 5 044 0 5 044 0 0 7 015 377
6 Csongrád 2 913 002 1 137 0 1 137 0 1 880 000 4 794 139
7 Fejér -1 311 799 -7 411 0 -7 411 -160 000 0 -1 479 210
8 Győr-Moson-Sopron -1 207 000 8 398 0 -8 398 0 0 -1 215 398
9 Hajdú-Bihar 92 106 701 199 448 0 199 448 0 1 200 000 93 506 149
10 Heves 352 798 -3 408 0 -3 408 140 000 0 489 390
11 Komárom-Esztergom -2 291 000 -9 303 0 -9 303 0 0 -2 300 303
12 Nógrád 0 -2 930 -192 100 000 -192 102 930 0 0 -192 102 930
13 Pest 25 638 732 46 591 0 46 591 0 200 000 25 885 323
14 Somogy 29 761 167 34 395 -24 480 000 -24 445 605 -120 000 0 5 195 562
15 Szabolcs-Szatmár-Bereg 431 866 -9 821 0 -9 821 0 520 000 942 045
16 Jász-Nagykun-Szolnok -27 973 399 -75 680 -125 120 000 -125 195 680 0 160 000 -153 009 079
17 Tolna 358 667 -2 570 0 -2 570 0 0 356 097
18 Vas 0 -3 405 0 -3 405 0 0 -3 405
19 Veszprém -14 477 866 -38 224 0 -38 224 -180 000 -240 000 -14 936 090
20 Zala 1 200 000 -1 113 0 -1 113 0 0 1 198 887
Mindösszesen 74 048 536 -1 -664 020 000 -664 020 001 -60 000 3 686 752 -586 344 713
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ 2008. ÉVI FORRÁSAI ÖSSZESEN (Ft)
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások
No.A helyi önkormányzatKörzeti igazgatásKörjegy-
zőség működése
Szociális és gyermek-
jóléti alapszol-
gáltatás feladatai
Szociális és gyermek-
védelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
Közoktatási alaphozzá-
járulás
iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása hozzájáru-
lások egyes közoktatási intézmé-
nyeket fenntartó önkormány-
zatok fel-
adatellátá-
sához
mk BM mjv KSH 3/2 3/3 3/11 3/12 3/15 3/16.1 3/16.2 3/16.3 3/16.5 3/16.6
kódja neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 0113578 Budapest Főváros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 3 0103179 II. kerület 0 0 0 0 -1 105 000 0 0 0 -1 033 333 0
5 1 3 0105467 IV. kerület 0 0 0 0 -425 000 0 0 0 -454 667 0
6 1 3 0113392 V. kerület 0 0 0 0 -340 000 0 0 0 -351 333 0
8 1 3 0129744 VII. kerület 0 0 0 0 -340 000 0 0 0 -310 000 0
9 1 3 0125405 VIII. kerület 0 0 0 0 -680 000 0 0 0 -620 000 0
11 1 3 0110700 X. kerület 0 0 0 0 0 -37 333 0 0 0 0
12 1 3 0114216 XI. kerület 0 0 0 0 0 1 493 332 0 0 0 0
14 1 3 0124299 XIII. kerület 0 0 0 0 0 0 0 0 11 346 667 0
15 1 3 0116337 XIV. kerület 0 0 0 0 0 0 0 0 800 000 0
16 1 3 0111314 XV. kerület 0 0 0 0 -680 000 0 0 0 -620 000 0
18 1 3 0102112 XVII. kerület 0 0 0 0 425 000 0 0 0 372 000 0
22 1 3 0113189 XXI. kerület 0 0 0 0 -510 000 0 0 0 -413 333 0
Főváros összesen 0 0 0 0 -3 655 000 1 455 999 0 0 8 716 001 0
1 2 1 0200000 Megyeközpont 0 0 0 0 0 1 680 000 0 0 0 0
6 2 3 0206336 Kozármisleny 2 533 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2 3 0232160 Sásd 0 0 0 0 85 000 0 0 0 72 333 0
11 2 3 0205519 Siklós 0 0 0 0 -255 000 0 0 0 -227 333 0
14 2 3 0228024 Villány 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 682 000 0
16 2 4 0206813 Mágocs 970 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2 4 0233765 Szászvár 685 300 0 0 0 0 0. 0 0 0 0
24 2 5 0217385 Alsómocsolád -970 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2 5 0208299 Bakonya -1 632 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 2 5 0205139 Birján -2 533 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 2 5 0233002 Bodolyabér -770 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 2 5 0221892 Bogádmindszent 0 0 0 0 340 000 0 0 -3 435 000 0 3 180 000
102 2 5 0218315 Gyód -1 062 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 2 5 0205999 Kárász -685 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 2 5 0203832 Keszü 1 062 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 2 5 0220552 Királyegyháza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 2 5 0215538 Kővágószőlős 1 632 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 2 5 0205430 Magyarhertelend 770 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 2 5 0204385 Magyartelek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baranya megye összesen 0 0 0 0 170 000 1 680 000 0 -3 435 000 -1 837 000 3 180 000
1 3 1 0300000 Megyeközpont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 3 3 0320297 Kiskunfélegyháza 0 0 0 0 0 -448 000 0 0 0 0
27 3 4 0306202 Lakitelek 0 0 0 0 -47 300 000 0 0 0 0 0
Bács-Kiskun megye összesen 0 0 0 0 -47 300 000 -448 000 0 0 0 0
A 2006. évi személyi jövedelemadó bevételbőlNo.A helyi önkormányzat
Normatív hozzájárulások összesen
(1+...+10)
A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége Pedagógiai szakszolgálat Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen
(12+13)
megyei önkormányzatok részesedése a jövedelem-
differenciálás mérséklésére
Helyi önkormányzatok 2008. évi kiegészítő felmérése (2008. évi összes forrás) (11+14+15+16)
mk BM mjv KSH 8/I/2 8/I/3
kódja neve 11 12 13 14 15 16 17
1 1 1 0113578 Budapest Főváros 0 -4 091 0 -4 091 0 0 -4 091
3 1 3 0103179 II. kerület -2 138 333 0 0 0 0 0 -2 138 333
5 1 3 0105467 IV. kerület -879 667 0 0 0 0 0 -879 667
6 1 3 0113392 V. kerület -691 333 0 0 0 0 0 -691 333
8 1 3 0129744 VII. kerület -650 000 0 0 0 0 0 -650 000
9 1 3 0125405 VIII. kerület -1 300 000 0 0 0 0 0 -1 300 000
11 1 3 0110700 X. kerület -37 333 0 0 0 0 0 -37 333
12 1 3 0114216 XI. kerület 1 493 332 0 0 0 0 0 1 493 332
14 1 3 0124299 XIII. kerület 11 346 667 0 0 0 0 0 11 346 667
15 1 3 0116337 XIV. kerület 800 000 0 0 0 0 0 800 000
16 1 3 0111314 XV. kerület -1 300 000 0 0 0 0 0 -1 300 000
18 1 3 0102112 XVII. kerület 797 000 0 0 0 0 0 797 000
22 1 3 0113189 XXI. kerület -923 333 0 0 0 0 0 -923 333
Főváros összesen 6 517 000 -4 091 0 -4 091 0 0 6 512 909
1 2 1 0200000 Megyeközpont 1 680 000 -4 524 0 -4 524 320 000 0 1 995 476
6 2 3 0206336 Kozármisleny 2 533 300 0 0 0 0 0 2 533 300
9 2 3 0232160 Sásd 157 333 0 0 0 0 0 157 333
11 2 3 0205519 Siklós -482 333 0 0 0 0 0 -482 333
14 2 3 0228024 Villány -1 682 000 0 0 0 0 0 -1 682 000
16 2 4 0206813 Mágocs 970 200 0 0 0 0 0 970 200
17 2 4 0233765 Szászvár 685 300 0 0 0 0 0 685 300
24 2 5 0217385 Alsómocsolád -970 200 0 0 0 0 0 -970 200
32 2 5 0208299 Bakonya -1 632 400 0 0 0 0 0 -1 632 400
46 2 5 0205139 Birján -2 533 300 0 0 0 0 0 -2 533 300
49 2 5 0233002 Bodolyabér -770 000 0 0 0 0 0 -770 000
51 2 5 0221892 Bogádmindszent 85 000 0 0 0 0 0 85 000
102 2 5 0218315 Gyód -1 062 600 0 0 0 0 0 -1 062 600
125 2 5 0205999 Kárász -685 300 0 0 0 0 0 -685 300
132 2 5 0203832 Keszü 1 062 600 0 0 0 0 0 1 062 600
134 2 5 0220552 Királyegyháza 0 0 -162 860 000 -162 860 000 0 0 -162 860 000
158 2 5 0215538 Kővágószőlős 1 632 400 0 -159 460 000 -159 460 000 0 0 -157 827 600
170 2 5 0205430 Magyarhertelend 770 000 0 0 0 0 0 770 000
175 2 5 0204385 Magyartelek 0 0 0 0 0 2 366 752 2 366 752
Baranya megye összesen -242 000 -4 524 -322 320 000 -322 324 524 320 000 2 366 752 -319 879 772
1 3 1 0300000 Megyeközpont 0 -117 355 0 -117 355 0 0 -117 355
12 3 3 0320297 Kiskunfélegyháza -448 000 0 0 0 0 120 000 -328 000
27 3 4 0306202 Lakitelek -47 300 000 0 0 0 0 -2 640 000 -49 940 000
Bács-Kiskun megye összesen -47 748 000 -117 355 0 -117 355 0 -2 520 000 -50 385 355
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ 2008. ÉVI FORRÁSAI ÖSSZESEN (Ft)
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások
No.A helyi önkormányzatKörzeti igazgatásKörjegy-
zőség működése
Szociális és gyermek-
jóléti alapszol-
gáltatás feladatai
Szociális és gyermek-
védelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
Közoktatási alaphozzá-
járulás
iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása hozzájáru-
lások egyes közoktatási intézmé-
nyeket fenntartó önkormány-
zatok fel-
adatellátá-
sához
mk BM mjv KSH 3/2 3/3 3/11 3/12 3/15 3/16.1 3/16.2 3/16.3 3/16.5 3/16.6
kódja neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4 1 0400000 Megyeközpont 0 0 0 0 0 -388 268 0 0 0 0
2 4 2 1 0415200 Békéscsaba m.j. 0 0 0 0 0 388 268 0 0 0 0
18 4 3 0421883 Szeghalom 0 0 0 0 0 0 0 0 1 691 667 0
28 4 4 0410287 Kondoros 0 0 0 0 0 0 0 0 1 317 667 0
Békés megye összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 3 009 334 0
1 5 1 0500000 Megyeközpont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5 3 0521032 Alsózsolca 0 0 0 0 0 0 0 0 2 576 333 0
10 5 3 0502848 Felsőzsolca 0 0 0 0 0 0 0 0 1 953 667 0
18 5 3 0527410 Putnok 0 0 0 0 0 0 0 0 2 511 333 0
21 5 3 0505120 Sátoraljaújhely 0 0 0 0 0 0 0 0 -997 667 0
29 5 4 0511323 Mezőkeresztes 1 439 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 5 4 0519220 Ricse 223 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 5 4 0509496 Szirmabesenyő 0 0 0 0 0 0 0 0 966 667 0
47 5 5 0520482 Alsóberecki -770 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 5 5 0516124 Borsodgeszt -1 439 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 5 5 0515608 Gesztely -2 009 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 5 5 0531200 Hernádnémeti 2 009 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 5 5 0521218 Karcsa 770 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 5 5 0511448 Kisrozvágy -223 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borsod-Abaúj-
Zemplén megye összesen
0 0 0 0 0 0 0 0 7 010 333 0
1 6 1 0600000 Megyeközpont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 6 2 1 0633367 Szeged m.j. 0 0 0 0 0 7 735 467 0 0 -986 666 0
5 6 3 0631024 Kistelek 0 0 0 0 0 149 334 0 0 0 0
8 6 3 0604349 Mórahalom 0 0 0 0 0 -156 800 0 0 0 0
9 6 3 0631705 Sándorfalva 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 446 333 0
28 6 5 0613383 Domaszék 0 0 0 0 0 0 0 0 1 618 000 0
48 6 5 0631079 Öttömös -685 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 6 5 0603966 Ruzsa 685 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Csongrád megye összesen 0 0 0 0 0 7 728 001 0 0 -4 814 999 0
1 7 1 0700000 Megyeközpont 0 0 0 0 -680 000 -455 466 0 0 -620 000 0
9 7 3 0704659 Martonvasár 3 850 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 7 4 0720002 Csákvár 1 824 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 7 4 0707269 Lepsény 0 0 0 0 0 0 0 0 559 667 0
24 7 4 0709900 Rácalmás 2 102 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 7 5 0708581 Baracska -3 850 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 7 5 0711624 Bodmér -1 824 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 7 5 0712636 Kisapostag -2 102 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 7 5 0721005 Tordas 0 0 0 0 -85 000 0 0 0 -31 000 0
Fejér megye összesen 0 0 0 0 -765 000 -455 466 0 0 -91 333 0
1 S 1 0800000 Megyeközpont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8 3 0824305 Pannonhalma 0 0 0 0 -85 000 0 0 0 -62 000 0
9 8 3 1 0808518 Sopron m.j. 0 0 0 0 -595 000 0 0 0 -465 000 0
23 8 5 0826921 Ásványráró -1 901 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 8 5 0805944 Bakonyszentlászló -477 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 8 5 0826347 Ebergőc -1 863 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 8 5 0833251 Felpéc -2 633 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 2006. évi személyi jövedelemadó bevételbőlNo.A helyi önkormányzat
Normatív hozzájárulások összesen
(1+...+10)
A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége Pedagógiai szakszolgálat Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen
(12+13)
megyei önkormányzatok részesedése a jövedelem-
differenciálás mérséklésére
Helyi önkormányzatok 2008. évi kiegészítő felmérése (2008. évi összes forrás) (11+14+15+16)
mk BM mjv KSH 8/I/2 8/I/3
kódja neve 11 12 13 14 15 16 17
1 4 1 0400000 Megyeközpont -388 268 1 617 0 1 617 -60 000 0 -446 651
2 4 2 1 0415200 Békéscsaba m.j. 388 268 0 0 0 0 120 000 508 268
18 4 3 0421883 Szeghalom 1 691 667 0 0 0 0 0 1 691 667
28 4 4 0410287 Kondoros 1 317 667 0 0 0 0 0 1 317 667
Békés megye összesen 3 009 334 1 617 0 1 617 -60 000 120 000 3 070 951
1 5 1 0500000 Megyeközpont 0 5 044 0 5 044 0 0 5 044
4 5 3 0521032 Alsózsolca 2 576 333 0 0 0 0 0 2 576 333
10 5 3 0502848 Felsőzsolca 1 953 667 0 0 0 0 0 1 953 667
18 5 3 0527410 Putnok 2 511 333 0 0 0 0 0 2 511 333
21 5 3 0505120 Sátoraljaújhely -997 667 0 0 0 0 0 -997 667
29 5 4 0511323 Mezőkeresztes 1 439 900 0 0 0 0 0 1 439 900
32 5 4 0519220 Ricse 223 300 0 0 0 0 0 223 300
36 5 4 0509496 Szirmabesenyő 966 667 0 0 0 0 0 966 667
47 5 5 0520482 Alsóberecki -770 000 0 0 0 0 0 -770 000
80 5 5 0516124 Borsodgeszt -1 439 900 0 0 0 0 0 -1 439 900
138 5 5 0515608 Gesztely -2 009 700 0 0 0 0 0 -2 009 700
162 5 5 0531200 Hernádnémeti 2 009 700 0 0 0 0 0 2 009 700
182 5 5 0521218 Karcsa 770 000 0 0 0 0 0 770 000
195 5 5 0511448 Kisrozvágy -223 300 0 0 0 0 0 223 300
Borsod-Abaúj-
Zemplén megye összesen
7 010 333 5 044 0 5 044 0 0 7 015 377
1 6 1 0600000 Megyeközpont 0 1 137 0 1 137 0 0 1 137
2 6 2 1 0633367 Szeged m.j. 6 748 801 0 0 0 0 2 000 000 8 748 801
5 6 3 0631024 Kistelek 149 334 0 0 0 0 0 149 334
8 6 3 0604349 Mórahalom -156 800 0 0 0 0 120 000 -276 800
9 6 3 0631705 Sándorfalva -5 446 333 0 0 0 0 0 -5 446 333
28 6 5 0613383 Domaszék 1 618 000 0 0 0 0 0 1 618 000
48 6 5 0631079 Öttömös -685 300 0 0 0 0 0 -685 300
53 6 5 0603966 Ruzsa 685 300 0 0 0 0 0 685 300
Csongrád megye összesen 2 913 002 1 137 0 1 137 0 1 880 000 4 794 139
1 7 1 0700000 Megyeközpont -1 755 466 -7 411 0 -7 411 -160 000 0 -1 922 877
9 7 3 0704659 Martonvásár 3 850 000 0 0 0 0 0 3 850 000
17 7 4 0720002 Csákvár 1 824 900 0 0 0 0 0 1 824 900
20 7 4 0707269 Lepsény 559 667 0 0 0 0 0 559 667
24 7 4 0709900 Rácalmás 2 102 100 0 0 0 0 0 2 102 100
36 7 5 0708581 Baracska -3 850 000 0 0 0 0 0 -3 850 000
39 7 5 0711624 Bodmér -1 824 900 0 0 0 0 0 -1 824 900
63 7 5 0712636 Kisapostag -2 102 100 0 0 0 0 0 -2 102 100
100 7 5 0721005 Tordas -116 000 0 0 0 0 0 -116 000
Fejér megye összesen -1 311 799 -7 411 0 -7 411 -160 000 0 -1 479 210
1 8 1 0800000 Megyeközpont 0 -8 398 0 -8 398 0 0 -8 398
8 8 3 0824305 Pannonhalma -147 000 0 0 0 0 0 -147 000
9 8 3 1 0808518 Sopron m.j. -1 060 000 0 0 0 0 0 -1 060 000
23 8 5 0826921 Ásványráró -1 901 900 0 0 0 0 0 -1 901 900
28 8 5 0805944 Bakonyszentlászló -477 400 0 0 0 0 0 -477 400
50 8 5 0826347 Ebergőc -1 863 400 0 0 0 0 0 -1 863 400
59 8 5 0833251 Felpéc -2 633 400 0 0 0 0 0 -2 633 400
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ 2008. ÉVI FORRÁSAI ÖSSZESEN (Ft)
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások
No.A helyi önkormányzatKörzeti igazgatásKörjegy-
zőség működése
Szociális és gyermek-
jóléti alapszol-
gáltatás feladatai
Szociális és gyermek-
védelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
Közoktatási alaphozzá-
járulás
iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása hozzájáru-
lások egyes közoktatási intézmé-
nyeket fenntartó önkormány-
zatok fel-
adatellátá-
sához
mk BM mjv KSH 3/2 3/3 3/11 3/12 3/15 3/16.1 3/16.2 3/16.3 3/16.5 3/16.6
kódja neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
91 8 5 0814748 Kimle 1 901 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 8 5 0822886 Kisbajcs 2 633 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 8 5 0806895 Kópháza 1 863 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 8 5 0822691 Veszprémvarsány 477 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Győr-Moson-
Sopron megye összesen
0 0 0 0 -680 000 0 0 0 -527 000 0
1 9 1 0900000 Megyeközpont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 9 2 1 0915130 Debrecen m.j. 0 0 0 0 0 5 249 067 0 0 0 0
4 9 3 0912788 Berettyóújfalu 0 0 0 0 0 -1 508 266 0 0 0 0
6 9 3 0905573 Derecske 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 110 000
8 9 3 0912803 Hajdúdorog 0 0 0 0 -255 000 0 0 0 -258 333 0
10 9 3 0922406 Hajdúnánás 0 0 0 0 0 0 0 0 2 635 000 0
12 9 3 0905175 Hajdúszoboszló 0 0 0 0 0 126 933 0 0 0 0
27 9 4 0906266 Hosszúpályi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 410 000
28 9 4 0906309 Nagyrábé 254 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 9 4 0923940 Sárrétudvari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 360 000
32 9 4 0904817 Zsáka -146 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 9 5 0925256 Bihardancsháza -254 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 9 5 0931033 Mezőpeterd 0 0 2 237 300 0 0 0 0 0 0 0
83 9 5 0911138 Vekerd 146 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hajdú-Bihar megye összesen 0 0 2 237 300 0 -255 000 3 867 734 0 0 2 376 667 83 880 000
1 10 1 1000000 Megyeközpont 0 0 0 0 0 940 799 0 0 0 0
4 10 3 1003276 Füzesabony 0 0 0 0 -85 000 0 0 0 -82 667 0
11 10 4 1032179 Kál 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 10 4 1024147 Verpelét 870 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 10 5 1006345 Aldebrő -700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 10 5 1024758 Egerszalók -870 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 10 5 1016328 Felsőtárkány 0 0 0 0 -255 000 0 0 0 -175 667 0
51 10 5 1013338 Gyöngyösoroszi -1 655 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 10 5 1008323 Gyöngyöspata 1 655 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 10 5 1028079 Kerecsend -2 263 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 10 5 1019965 Mátraballa 2 202 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 10 5 1018810 Noszvaj 0 0 0 0 0 0 0 0 10 333 0
88 10 5 1027216 Ostoros 2 263 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 10 5 1008527 Sirok -2 202 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heves megye összesen 0 0 0 0 -340 000 940 799 0 0 -248 001 0
1 11 1 1100000 Megyeközpont 0 0 0 0 -255 000 0 0 0 -165 333 0
6 11 3 1125131 Esztergom 0 0 0 0 -255 000 0 0 0 -165 333 0
8 11 3 1105449 Komárom 0 0 0 0 -680 000 0 0 0 -620 000 0
9 11 3 1115255 Lábatlan 0 0 0 0 0 0 0 0 533 333 0
12 11 3 1120127 Tata 0 0 0 0 0 0 0 0 -400 000 0
14 11 4 1108758 Tát 0 0 0 0 -170 000 0 0 0 -113 667 0
43 11 5 1111891 Héreg -569 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 11 5 1118935 Tarján 569 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komárom-
Esztergom megye összesen
0 0 0 0 -1 360 000 0 0 0 -931 000 0
1 12 1 1200000 Megyeközpont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 12 5 1216425 Alsópetény -1 378 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 2006. évi személyi jövedelemadó bevételbőlNo.A helyi önkormányzat
Normatív hozzájárulások összesen
(1+...+10)
A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége Pedagógiai szakszolgálat Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen
(12+13)
megyei önkormányzatok részesedése a jövedelem-
differenciálás mérséklésére
Helyi önkormányzatok 2008. évi kiegészítő felmérése (2008. évi összes forrás) (11+14+15+16)
mk BM mjv KSH 8/I/2 8/I/3
kódja neve 11 12 13 14 15 16 17
91 8 5 0814748 Kimle 1 901 900 0 0 0 0 0 1 901 900
93 8 5 0822886 Kisbajcs 2 633 400 0 0 0 0 0 2 633 400
97 8 5 0806895 Kópháza 1 863 400 0 0 0 0 0 1 863 400
179 8 5 0822691 Veszprémvarsány 477 400 0 0 0 0 0 477 400
Győr-Moson-
Sopron megye összesen
-1 207 000 -8 398 0 -8 398 0 0 -1 215 398
1 9 1 0900000 Megyeközpont 0 199 448 0 199 448 0 0 199 448
2 9 2 1 0915130 Debrecen m.j. 5 249 067 0 0 0 0 1 480 000 6 729 067
4 9 3 0912788 Berettyóújfalu -1 508 266 0 0 0 0 -320 000 -1 828 266
6 9 3 0905573 Derecske 28 110 000 0 0 0 0 0 28 110 000
8 9 3 0912803 Hajdúdorog -513 333 0 0 0 0 0 -513 333
10 9 3 0922406 Hajdúnánás 2 635 000 0 0 0 0 0 2 635 000
12 9 3 0905175 Hajdúszoboszló 126 933 0 0 0 0 40 000 166 933
27 9 4 0906266 Hosszúpályi 37 410 000 0 0 0 0 0 37 410 000
28 9 4 0906309 Nagyrábé 254 100 0 0 0 0 0 254 100
31 9 4 0923940 Sárrétudvari 18 360 000 0 0 0 0 0 18 360 000
32 9 4 0904817 Zsáka 146 300 0 0 0 0 0 146 300
39 9 5 0925256 Bihardancsháza -254 100 0 0 0 0 0 -254 100
62 9 5 0931033 Mezőpeterd 2 237 300 0 0 0 0 0 2 237 300
83 9 5 0911138 Vekerd -146 300 0 0 0 0 0 -146 300
Hajdú-Bihar megye összesen 92 106 701 199 448 0 199 448 0 1 200 000 93 506 149
1 10 1 1000000 Megyeközpont 940 799 -3 408 0 -3 408 140 000 0 1 077 391
4 10 3 1003276 Füzesabony -167 667 0 0 0 0 0 -167 667
11 10 4 1032179 Kál 700 700 0 0 0 0 0 700 700
14 10 4 1024147 Verpelét 870 100 0 0 0 0 0 870 100
17 10 5 1006345 Aldebrő -700 700 0 0 0 0 0 -700 700
42 10 5 1024758 Egerszalók -870 100 0 0 0 0 0 -870 100
49 10 5 1016328 Felsőtárkány -430 667 0 0 0 0 0 -430 667
51 10 5 1013338 Gyöngyösoroszi -1 655 500 0 0 0 0 0 -1 655 500
52 10 5 1008323 Gyöngyöspata 1 655 500 0 0 0 0 0 1 655 500
64 10 5 1028079 Kerecsend -2 263 800 0 0 0 0 0 -2 263 800
73 10 5 1019965 Mátraballa -2 202 200 0 0 0 0 0 -2 202 200
86 10 5 1018810 Noszvaj 10 333 0 0 0 0 0 10 333
88 10 5 1027216 Ostoros 2 263 800 0 0 0 0 0 2 263 800
96 10 5 1008527 Sirok 2 202 200 0 0 0 0 0 2 202 200
Heves megye összesen 352 798 -3 408 0 -3 408 140 000 0 489 390
1 11 1 1100000 Megyeközpont -420 333 -9 303 0 -9 303 0 0 -429 636
6 11 3 1125131 Esztergom -420 333 0 0 0 0 0 -420 333
8 11 3 1105449 Komárom -1 300 000 0 0 0 0 0 -1 300 000
9 11 3 1115255 Lábatlan 533 333 0 0 0 0 0 533 333
12 11 3 1120127 Tata -400 000 0 0 0 0 0 -400 000
14 11 4 1108758 Tát -283 667 0 0 0 0 0 -283 667
43 11 5 1111891 Héreg -569 800 0 0 0 0 0 -569 800
69 11 5 1118935 Tarján 569 800 0 0 0 0 0 569 800
Komárom-
Esztergom megye összesen
-2 291 000 -9 303 0 -9 303 0 0 -2 300 303
1 12 1 1200000 Megyeközpont 0 -2 930 0 -2 930 0 0 -2 930
8 12 5 1216425 Alsópetény -1 378 300 0 0 0 0 0 -1 378 300
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ 2008. ÉVI FORRÁSAI ÖSSZESEN (Ft)
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások
No.A helyi önkormányzatKörzeti igazgatásKörjegy-
zőség működése
Szociális és gyermek-
jóléti alapszol-
gáltatás feladatai
Szociális és gyermek-
védelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
Közoktatási alaphozzá-
járulás
iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása hozzájáru-
lások egyes közoktatási intézmé-
nyeket fenntartó önkormány-
zatok fel-
adatellátá-
sához
mk BM mjv KSH 3/2 3/3 3/11 3/12 3/15 3/16.1 3/16.2 3/16.3 3/16.5 3/16.6
kódja neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 12 5 1224341 Bánk -1 054 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 12 5 1212016 Becske -1 586 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 12 5 1212511 Dejtár -662 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 12 5 1221582 Érsekvadkert 662 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 12 5 1215370 Etes -1 178 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 12 5 1208855 Karancskeszi 1 178 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 12 5 1232407 Magyarnándor 1 586 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 12 5 1212195 Romhány 1 378 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 12 5 1204507 Szendehely 1 054 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 12 5 1232896 Tar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nógrád megye összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 13 1 1300000 Megyeközpont 0 0 0 0 -1 615 000 0 0 0 -1 488 000 0
7 13 3 1323278 Budaörs 0 0 0 0 -255 000 0 0 0 -258 333 0
10 13 3 1309584 Dunaharaszti 0 0 0 0 -85 000 0 0 0 2 508 000 0
13 13 3 1 1330988 Érd m.j. 0 0 0 0 0 731 733 0 0 0 0
19 13 3 1334157 Kistarcsa 0 0 0 0 -765 000 0 0 0 -671 667 0
20 13 3 1310922 Maglód 0 0 0 0 -255 000 0 0 0 -206 667 0
25 13 3 1304075 Ócsa 2 186 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 13 3 1304057 Pécel 0 0 0 0 -510 000 0 0 0 -413 333 0
38 13 3 1306859 Törökbálint 0 0 0 0 -680 000 0 0 0 -620 000 0
41 13 3 1324934 Vác 0 0 0 0 -425 000 0 0 0 -392 667 0
42 13 3 1326815 Vecsés 0 0 0 0 -85 000 0 0 0 3 287 000 0
45 13 4 1323199 Alsónémedi -2 186 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 13 4 1323463 Budakalász 0 0 0 0 -85 000 0 0 0 -82 667 0
48 13 4 1332027 Bugyi 0 0 0 0 85 000 0 0 0 0 0
55 13 4 1310816 Kiskunlacháza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 500 000
63 13 4 1331796 Tápiószecső 0 0 0 0 -170 000 0 0 0 -62 000 0
64 13 4 1314146 Tápiószele 2 864 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 13 4 1304154 Tárnok 5 228 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 13 5 1318573 Acsa -415 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 13 5 1320640 Ceglédbercel 0 0 0 0 -85 000 0 0 0 -51 667 0
83 13 5 1318397 Dány 0 0 0 0 -85 000 0 0 0 -103 333 0
87 13 5 1325362 Dunabogdány 0 0 0 0 -85 000 0 0 0 -31 000 0
90 13 5 1309122 Farmos -2 864 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 13 5 1323038 Nyáregyháza 0 0 0 0 -85 000 0 0 0 -51 667 0
128 13 5 1322248 Pánd 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 600 000 0
142 13 5 1315583 Pusztazámor -5 228 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 13 5 1321388 Püspökhatvan 415 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 13 5 1331963 Tahitótfalu 0 0 0 0 -170 000 0 0 0 0 0
Pest megye összesen 0 0 0 0 -5 355 000 731 733 0 0 -4 238 001 34 500 000
1 14 1 1400000 Megyeközpont 0 0 0 0 0 -642 133 0 0 0 0
24 14 5 1428316 Bábonymegyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 14 5 1408040 Csoma -1 124 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 14 5 1427784 Iharosberény 0 0 0 0 0 0 4 736 000 0 0 12 225 000
130 14 5 1423630 Mernye 0 10 440 000 0 0 0 0 0 0 0 0
138 14 5 1421449 Nagyberki 1 124 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 2006. évi személyi jövedelemadó bevételbőlNo.A helyi önkormányzat
Normatív hozzájárulások összesen
(1+...+10)
A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége Pedagógiai szakszolgálat Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen
(12+13)
megyei önkormányzatok részesedése a jövedelem-
differenciálás mérséklésére
Helyi önkormányzatok 2008. évi kiegészítő felmérése (2008. évi összes forrás) (11+14+15+16)
mk BM mjv KSH 8/I/2 8/I/3
kódja neve 11 12 13 14 15 16 17
10 12 5 1224341 Bánk -1 054 900 0 0 0 0 0 -1 054 900
12 12 5 1212016 Becske -1 586 200 0 0 0 0 0 -1 586 200
27 12 5 1212511 Dejtár -662 200 0 0 0 0 0 -662 200
37 12 5 1221582 Érsekvadkert 662 200 0 0 0 0 0 662 200
38 12 5 1215370 Etes -1 178 100 0 0 0 0 0 -1 178 100
57 12 5 1208855 Karancskeszi 1 178 100 0 0 0 0 0 1 178 100
74 12 5 1232407 Magyarnándor 1 586 200 0 0 0 0 0 1 586 200
107 12 5 1212195 Romhány 1 378 300 0 0 0 0 0 1 378 300
118 12 5 1204507 Szendehely 1 054 900 0 0 0 0 0 1 054 900
125 12 5 1232896 Tar 0 0 -192 100 000 -192 100 000 0 0 -192 100 000
Nógrád megye összesen 0 -2 930 -192 100 000 -192 102 930 0 0 -192 102 930
1 13 1 1300000 Megyeközpont -3 103 000 46 591 0 46 591 0 0 -3 056 409
7 13 3 1323278 Budaörs -513 333 0 0 0 0 0 -513 333
10 13 3 1309584 Dunaharaszti 2 423 000 0 0 0 0 0 2 423 000
13 13 3 1 1330988 Érd m.j. 731 733 0 0 0 0 200 000 931 733
19 13 3 1334157 Kistarcsa -1 436 667 0 0 0 0 0 -1 436 667
20 13 3 1310922 Maglód -461 667 0 0 0 0 0 -461 667
25 13 3 1304075 Ócsa 2 186 800 0 0 0 0 0 2 186 800
27 13 3 1304057 Pécel -923 333 0 0 0 0 0 -923 333
38 13 3 1306859 Törökbálint -1 300 000 0 0 0 0 0 -1 300 000
41 13 3 1324934 Vác -817 667 0 0 0 0 0 -817 667
42 13 3 1326815 Vecsés 3 202 000 0 0 0 0 0 3 202 000
45 13 4 1323199 Alsónémedi -2 186 800 0 0 0 0 0 -2 186 800
47 13 4 1323463 Budakalász -167 667 0 0 0 0 0 -167 667
48 13 4 1332027 Bugyi 85 000 0 0 0 0 0 85 000
55 13 4 1310816 Kiskunlacháza 34 500 000 0 0 0 0 0 34 500 000
63 13 4 1331796 Tápiószecső -232 000 0 0 0 0 0 -232 000
64 13 4 1314146 Tápiószele 2 864 400 0 0 0 0 0 2 864 400
66 13 4 1304154 Tárnok 5 228 300 0 0 0 0 0 5 228 300
69 13 5 1318573 Acsa -415 800 0 0 0 0 0 -415 800
75 13 5 1320640 Ceglédbercel -136 667 0 0 0 0 0 -136 667
83 13 5 1318397 Dány -188 333 0 0 0 0 0 -188 333
87 13 5 1325362 Dunabogdány -116 000 0 0 0 0 0 -116 000
90 13 5 1309122 Farmos -2 864 400 0 0 0 0 0 -2 864 400
126 13 5 1323038 Nyáregyháza -136 667 0 0 0 0 0 -136 667
128 13 5 1322248 Pánd -5 600 000 0 0 0 0 0 -5 600 000
142 13 5 1315583 Pusztazámor -5 228 300 0 0 0 0 0 -5 228 300
143 13 5 1321388 Püspökhatvan 415 800 0 0 0 0 0 415 800
160 13 5 1331963 Tahitótfalu -170 000 0 0 0 0 0 -170 000
Pest megye összesen 25 638 732 46 591 0 46 591 0 200 000 25 885 323
1 14 1 1400000 Megyeközpont -642 133 34 395 0 34 395 -120 000 0 -727 738
24 14 5 1428316 Bábonymegyer 0 0 -24 480 000 -24 480 000 0 0 -24 480 000
53 14 5 1408040 Csoma -1 124 200 0 0 0 0 0 -1 124 200
87 14 5 1427784 Iharosberény 16 961 000 0 0 0 0 0 16 961 000
130 14 5 1423630 Mernye 10 440 000 0 0 0 0 0 10 440 000
138 14 5 1421449 Nagyberki 1 124 200 0 0 0 0 0 1 124 200
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ 2008. ÉVI FORRÁSAI ÖSSZESEN (Ft)
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások
No.A helyi önkormányzatKörzeti igazgatásKörjegy-
zőség működése
Szociális és gyermek-
jóléti alapszol-
gáltatás feladatai
Szociális és gyermek-
védelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
Közoktatási alaphozzá-
járulás
iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása hozzájáru-
lások egyes közoktatási intézmé-
nyeket fenntartó önkormány-
zatok fel-
adatellátá-
sához
mk BM mjv KSH 3/2 3/3 3/11 3/12 3/15 3/16.1 3/16.2 3/16.3 3/16.5 3/16.6
kódja neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
232 14 5 1409274 Varászló 0 0 2 237 300 0 0 0 0 0 0 0
239 14 5 1414623 Zákány 0 0 0 0 0 0 0 0 765 000 0
Somogy megye összesen 0 10 440 000 2 237 300 0 0 -642 133 4 736 000 0 765 000 12 225 000
1 15 1 1500000 Megyeközpont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 15 3 1526958 Balkány 0 0 0 0 0 44 800 0 0 1 768 000 0
16 15 3 1527155 Nagyhalász 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 166 667 0
23 15 3 1507597 Tiszavasvári 0 0 0 0 0 955 734 0 0 0 0
27 15 4 1508776 Ajak 0 0 0 0 0 0 0 0 733 333 0
50 15 5 1502990 Bátorliget -377 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 15 5 1528431 Kék 0 0 0 0 0 0 0 0 622 333 0
146 15 5 1523269 Nyírmeggyes 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 525 667 0
154 15 5 1516522 Nyírvasvári 377 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye összesen
0 0 0 0 0 1 000 534 0 0 -568 668 0
1 16 1 1600000 Megyeközpont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 2 1 1627854 Szolnok m.j. 0 0 0 0 -170 000 0 0 0 2 065 667 0
10 16 3 1625919 Kisújszállás 0 0 0 0 0 -29 866 0 0 0 0
20 16 4 1622938 Cibakháza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 16 4 1614207 Rákóczifalva 0 0 0 0 -32 012 000 0 0 0 0 0
70 16 5 1621494 Tiszasas 0 0 0 2 172 800 0 0 0 0 0 0
Jász-Nagykun-
Szolnok megye összesen
0 0 0 2 172 800 -32 182 000 -29 866 0 0 2 065 667 0
1 17 1 1700000 Megyeközpont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 17 3 1707685 Dombóvár 0 0 0 0 0 0 0 0 -595 000 0
10 17 3 1725274 Tolna 0 0 0 0 -170 000 0 0 0 -134 333 0
16 17 4 1714030 Nagymányok 0 0 0 0 0 0 0 0 1 258 000 0
Tolna megye összesen 0 0 0 0 -170 000 0 0 0 528 667 0
1 18 1 1800000 Megyeközpont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 18 4 1811679 Jánosháza 592 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 18 4 1826426 Vép 677 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 18 5 1805102 Balogunyom -1 994 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 18 5 1806390 Bozzai -677 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 18 5 1832984 Bucsu -2 363 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 18 5 1802927 Duka -592 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 18 5 1810278 2 363 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 18 5 1829373 Vasszécseny 1 994 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vas megye összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 2006. évi személyi jövedelemadó bevételbőlNo.A helyi önkormányzat
Normatív hozzájárulások összesen
(1+...+10)
A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége Pedagógiai szakszolgálat Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen
(12+13)
megyei önkormányzatok részesedése a jövedelem-
differenciálás mérséklésére
Helyi önkormányzatok 2008. évi kiegészítő felmérése (2008. évi összes forrás) (11+14+15+16)
mk BM mjv KSH 8/I/2 8/I/3
kódja neve 11 12 13 14 15 16 17
232 14 5 1409274 Varászló 2 237 300 0 0 0 0 0 2 237 300
239 14 5 1414623 Zákány 765 000 0 0 0 0 0 765 000
Somogy megye összesen 29 761 167 34 395 -24 480 000 -24 445 605 -120 000 0 5 195 562
1 15 1 1500000 Megyeközpont 0 -9 821 0 -9 821 0 0 -9 821
4 15 3 1526958 Balkány 1 812 800 0 0 0 0 40 000 1 852 800
16 15 3 1527155 Nagyhalász -1 166 667 0 0 0 0 0 -1 166 667
23 15 3 1507597 Tiszavasvári 955 734 0 0 0 0 480 000 1 435 734
27 15 4 1508776 Ajak 733 333 0 0 0 0 0 733 333
50 15 5 1502990 Bátorliget -377 300 0 0 0 0 0 -377 300
99 15 5 1528431 Kék 622 333 0 0 0 0 0 622 333
146 15 5 1523269 Nyírmeggyes -2 525 667 0 0 0 0 0 -2 525 667
154 15 5 1516522 Nyírvasvári 377 300 0 0 0 0 0 377 300
Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye összesen
431 866 -9 821 0 -9 821 0 520 000 942 045
1 16 1 1600000 Megyeközpont 0 -75 680 0 -75 680 0 0 -75 680
2 16 2 1 1627854 Szolnok m.j. 1 895 667 0 0 0 0 0 1 895 667
10 16 3 1625919 Kisújszállás -29 866 0 0 0 0 0 -29 866
20 16 4 1622938 Cibakháza 0 0 -125 120 000 -125 120 000 0 0 -125 120 000
26 16 4 1614207 Rákóczifalva -32 012 000 0 0 0 0 0 -32 012 000
70 16 5 1621494 Tiszasas 2 172 800 0 0 0 0 160 000 2 332 800
Jász-Nagykun-
Szolnok megye összesen
-27 973 399 -75 680 -125 120 000 -125 195 680 0 160 000 -153 009 079
1 17 1 1700000 Megyeközpont 0 -2 570 0 -2 570 0 0 -2 570
5 17 3 1707685 Dombóvár -595 000 0 0 0 0 0 -595 000
10 17 3 1725274 Tolna -304 333 0 0 0 0 0 -304 333
16 17 4 1714030 Nagymányok 1 258 000 0 0 0 0 0 1 258 000
Tolna megye összesen 358 667 -2 570 0 -2 570 0 0 356 097
1 18 1 1800000 Megyeközpont 0 -3 405 0 -3 405 0 0 -3 405
13 18 4 1811679 Jánosháza 592 900 0 0 0 0 0 592 900
14 18 4 1826426 Vép 677 600 0 0 0 0 0 677 600
21 18 5 1805102 Balogunyom -1 994 300 0 0 0 0 0 -1 994 300
27 18 5 1806390 Bozzai -677 600 0 0 0 0 0 -677 600
31 18 5 1832984 Bucsu -2 363 900 0 0 0 0 0 -2 363 900
47 18 5 1802927 Duka -592 900 0 0 0 0 0 -592 900
173 18 5 1810278 2 363 900 0 0 0 0 0 2 363 900
208 18 5 1829373 Vasszécseny 1 994 300 0 0 0 0 0 1 994 300
Vas megye összesen 0 -3 405 0 -3 405 0 0 -3 405
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ 2008. ÉVI FORRÁSAI ÖSSZESEN (Ft)
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások
No.A helyi önkormányzatKörzeti igazgatásKörjegy-
zőség működése
Szociális és gyermek-
jóléti alapszol-
gáltatás feladatai
Szociális és gyermek-
védelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
Közoktatási alaphozzá-
járulás
iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása hozzájáru-
lások egyes közoktatási intézmé-
nyeket fenntartó önkormány-
zatok fel-
adatellátá-
sához
mk BM mjv KSH 3/2 3/3 3/11 3/12 3/15 3/16.1 3/16.2 3/16.3 3/16.5 3/16.6
kódja neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 19 1 1900000 Megyeközpont 0 0 0 0 0 -1 680 000 0 0 0 0
2 19 2 1 1911767 Veszprém m.j. 0 0 0 0 0 -12 275 200 0 0 0 0
11 19 3 1931945 Pápa 0 0 0 0 0 -522 666 0 0 0 0
Veszprém megye összesen 0 0 0 0 0 -14 477 866 0 0 0 0
1 20 1 2000000 Megyeközpont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20 3 2032522 Zalaszentgrót 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 000 0
64 20 5 2011642 Felsőpáhok -908 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 20 5 2032948 Nemesbük 908 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zala megye összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 000 0
Mindösszesen 0 10 440 000 4 474 600 2 172 800 -91 892 000 1 351 469 4 736 000 -3 435 000 12 415 667 133 785 000
A 2006. évi személyi jövedelemadó bevételbőlNo.A helyi önkormányzat
Normatív hozzájárulások összesen
(1+...+10)
A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége Pedagógiai szakszolgálat Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen
(12+13)
megyei önkormányzatok részesedése a jövedelem-
differenciálás mérséklésére
Helyi önkormányzatok 2008. évi kiegészítő felmérése (2008. évi összes forrás) (11+14+15+16)
mk BM mjv KSH 8/I/2 8/I/3
kódja neve 11 12 13 14 15 16 17
1 19 1 1900000 Megyeközpont -1 680 000 -38 224 0 -38 224 -180 000 0 -1 898 224
2 19 2 1 1911767 Veszprém m.j. -12 275 200 0 0 0 0 0 -12 275 200
11 19 3 1931945 Pápa -522 666 0 0 0 0 -240 000 -762 666
Veszprém megye összesen -14 477 866 -38 224 0 -38 224 -180 000 -240 000 -14 936 090
1 20 1 2000000 Megyeközpont 0 -1 113 0 -1 113 0 0 -1 113
10 20 3 2032522 Zalaszentgrót 1 200 000 0 0 0 0 0 1 200 000
64 20 5 2011642 Felsőpáhok -908 600 0 0 0 0 0 -908 600
149 20 5 2032948 Nemesbük 908 600 0 0 0 0 0 908 600
Zala megye összesen 1 200 000 -1 113 0 -1 113 0 0 1 198 887
Mindösszesen 74 048 536 -1 -664 020 000 -664 020 001 -60 000 3 686 752 -586 344 713

7. számú melléklet a 2/2008. (I. 30.) PM-ÖTM együttes rendelethez * 

A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA (Ft)

Közoktatási kiegészítő hozzájárulások
No. Megye Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Közoktatási alaphozzájárulás egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása Normatív hozzájárulások összesen
(1+...+5)
3/11 3/12 3/15 3/16.5
1 2 3 4 5
2 Baranya 0 0 170 000 372 334 542 334
3 Bács-Kiskun 0 0 0 0 0
4 Békés 0 0 0 0 0
5 Borsod-Abaúj-Zemplén 0 0 0 0 0
6 Csongrád 0 0 0 0 0
7 Fejér 0 0 510 000 0 510 000
8 Győr-Moson-Sopron 0 0 0 0 0
9 Hajdú-Bihar 0 0 0 0 0
10 Heves 0 0 0 0 0
11 Komárom-Esztergom 0 0 0 0 0
12 Nógrád 0 0 0 0 0
13 Pest 0 0 0 0 0
14 Somogy 0 0 0 0 0
15 Szabolcs-Szatmár-Bereg 7 500 000 0 0 -640 000 6 860 000
16 Jász-Nagykun-Szolnok 6 151 500 8 400 000 0 0 14 551 500
17 Tolna 0 0 0 0 0
18 Vas 0 0 0 0 0
19 Veszprém 0 0 0 0 0
20 Zala 0 0 0 0 0
Mindösszesen 13 651 500 8 400 000 680 000 -267 666 22 463 834
A többcélú kistérségi társulásokNo.Megye


közoktatási


szociális intézményi


szociális alapszolgáltatási

mozgókönyvtári és egyes közművelődési


belső ellenőrzésitámogatása összesen
(6+7+8+9+10)
A többcélú kis-
térségi társulások
egyes központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen
(5+11)
feladatainak támogatása
8/IV/2.2 8/IV/2.3 8/IV/2.4 8/IV/2.7 8/IV/2.8
6 7 8 9 10 11 12
2 Baranya 8 912 600 0 2 925 000 0 810 000 12 647 600 13 189 934
3 Bács-Kiskun 28 507 300 41 160 000 43 342 720 0 3 960 000 116 970 020 116 970 020
4 Békés 6 534 000 0 8 486 300 0 0 15 020 300 15 020 300
5 Borsod-Abaúj-Zemplén 155 900 500 0 0 0 90 000 155 990 500 155 990 500
6 Csongrád 10 700 100 0 0 0 2 970 000 13 670 100 13 670 100
7 Fejér -7 650 700 0 0 0 1 530 000 -6 120 700 -5 610 700
8 Győr-Moson-Sopron 38 474 800 0 0 0 90 000 38 564 800 38 564 800
9 Hajdú-Bihar 19 601 300 0 0 0 90 000 19 691 300 19 691 300
10 Heves 31 258 500 0 0 0 0 31 258 500 31 258 500
11 Komárom-Esztergom 7 510 300 0 0 0 -2 520 000 4 990 300 4 990 300
12 Nógrád 6 039 100 0 0 0 0 6 039 100 6 039 100
13 Pest -5 741 600 0 300 000 0 1 710 000 -3 731 600 -3 731 600
14 Somogy 71 058 300 0 11 724 500 0 0 82 782 800 82 782 800
15 Szabolcs-Szatmár-Bereg 50 143 700 0 0 0 360 000 50 503 700 57 363 700
16 Jász-Nagykun-Szolnok 22 036 800 0 0 0 270 000 22 306 800 36 858 300
17 Tolna 87 075 300 0 0 0 0 87 075 300 87 075 300
18 Vas 24 567 000 0 0 0 180 000 24 747 000 24 747 000
19 Veszprém 11 851 500 0 0 0 0 11 851 500 11 851 500
20 Zala 3 629 000 0 -6 577 500 0 2 880 000 -68 500 -68 500
Mindösszesen 570 407 800 41 160 000 60 201 020 0 12 420 000 684 188 820 706 652 654
A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA (Ft)
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások
No A többcélú kistérségi társulás Szociális és gyermek-
jóléti alapszolgáltatás feladatai
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Közoktatási alaphozzájárulás egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása Normatív hozzájárulások összesen
(1+...+5)
mk BM KSH 3/11 3/12 3/15 3/16.5
kódja neve 1 2 3 4 5
1 2 6 0200019 Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 0 0 0 0 0
2 2 6 0200028 Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
3 2 6 0200037 Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
4 2 6 0200046 Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
5 2 6 0200055 Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
6 2 6 0200064 Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 0 0 0 238 000 238 000
7 2 6 0200073 Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
8 2 6 0200082 Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 0 0 0 0 0
9 2 6 0200091 Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 170 000 134 334 304 334
Baranya megye összesen 0 0 170 000 372 334 542 334
1 3 6 0300019 Bajai Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
2 3 6 0300028 Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás 0 0 0 0 0
3 3 6 0300037 Kalocsa Kistérségi Többcélú Társulás 0 0 0 0 0
4 3 6 0300046 Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 0 0 0 0 0
5 3 6 0300055 Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
6 3 6 0300064 Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
7 3 6 0300073 Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
8 3 6 0300082 Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
9 3 6 0300091 Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
10 3 6 0300107 Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 0 0 0 0 0
Bács-Kiskun megye összesen 0 0 0 0 0
1 4 6 0400019 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
2 4 6 0400028 Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
3 4 6 0400037 Orosházi Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
4 4 6 0400046 Sarkad és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
5 4 6 0400055 Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
6 4 6 0400064 Szeghalom Kistérségi Többcélú Társulás 0 0 0 0 0
7 4 6 0400073 Békési Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
8 4 6 0400082 Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulása 0 0 0 0 0
Békés megye összesen 0 0 0 0 0
A többcélú kistérségi társulásokNo.


A többcélú kistérségi társulás


közoktatási


szociális intézményi


szociális alapszolgáltatási


mozgókönyvtári és egyes közművelődési


belső ellenőrzési
támogatása összesen
(6+7+8+9+10)
A többcélú kistérségi társulások egyes központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen
(5+11)
feladatainak támogatása
mk BM KSH 8/IV/2.2 8/IV/2.3 8/IV/2.4 8/IV/2.7
8/IV/2.8
kódja neve 6 7 8 9 10 11 12
1 2 6 0200019 Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 90 000 0 0 0 450 000 540 000 540 000
2 2 6 0200028 Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás 5 098 600 0 0 0 0 5 098 600 5 098 600
3 2 6 0200037 Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás -18 322 000 0 2 925 000 0 90 000 -15 307 000 -15 307 000
4 2 6 0200046 Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás -618 000 0 0 0 0 -618 000 -618 000
5 2 6 0200055 Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás -2 926 700 0 0 0 0 -2 926 700 -2 926 700
6 2 6 0200064 Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 2 092 000 0 0 0 270 000 2 362 000 2 600 000
7 2 6 0200073 Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás 2 870 100 0 0 0 0 2 870 100 2 870 100
8 2 6 0200082 Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás -1 189 200 0 0 0 0 -1 189 200 -1 189 200
9 2 6 0200091 Szigetvár-Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás 21 817 800 0 0 0 0 21 817 800 22 122 134
Baranya megye összesen 8 912 600 0 2 925 000 0 810 000 12 647 600 13 189 934
1 3 6 0300019 Bajai Többcélú Kistérségi Társulás 7 746 000 0 0 0 0 7 746 000 7 746 000
2 3 6 0300028 Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás 1 127 000 0 0 0 720 000 1 847 000 1 847 000
3 3 6 0300037 Kalocsa Kistérségi Többcélú Társulás 8 200 000 0 0 0 0 8 200 000 8 200 000
4 3 6 0300046 Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 1 151 200 0 0 0 450 000 1 601 200 1 601 200
5 3 6 0300055 Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 7 606 000 0 0 0 2 700 000 10 306 000 10 306 000
6 3 6 0300064 Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 1 615 000 41 160 000 43 342 720 0 0 86 117 720 86 117 720
7 3 6 0300073 Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás -3 678 500 0 0 0 0 -3 678 500 -3 678 500
8 3 6 0300082 Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás 3 531 000 0 0 0 0 3 531 000 3 531 000
9 3 6 0300091 Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás 1 400 400 0 0 0 0 1 400 400 1 400 400
10 3 6 0300107 Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás -190 800 0 0 0 90 000 -100 800 -100 800
Bács-Kiskun megye összesen 28 507 300 41 160 000 43 342 720 0 3 960 000 116 970 020 116 970 020
1 4 6 0400019 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0 0 0
2 4 6 0400028 Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása 1 843 000 0 0 0 0 1 843 000 1 843 000
3 4 6 0400037 Orosházi Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0 0 0
4 4 6 0400046 Sarkad és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás -27 000 0 0 0 0 -27 000 -27 000
5 4 6 0400055 Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 364 000 0 8 486 300 0 0 8 850 300 8 850 300
6 4 6 0400064 Szeghalom Kistérségi Többcélú Társulás 5 775 000 0 0 0 0 5 775 000 5 775 000
7 4 6 0400073 Békési Kistérségi Társulás -1 421 000 0 0 0 0 -1 421 000 -1 421 000
8 4 6 0400082 Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulása 0 0 0 0 0 0 0
Békés megye összesen 6 534 000 0 8 486 300 0 0 15 020 300 15 020 300
A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA (Ft)
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások
No. A többcélú kistérségi társulás Szociális és gyermek-
jóléti alapszolgáltatás feladatai
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Közoktatási alaphozzájárulás egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása Normatív hozzájárulások összesen
(1+...+5)
mk BM KSH 3/11 3/12 3/15 3/16.5
kódja neve 1 2 3 4 5
1 5 6 0500019 Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
2 5 6 0500028 Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
3 5 6 0500037 Encsi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
4 5 6 0500046 Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
5 5 6 0500055 Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
6 5 6 0500064 Ózd Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
7 5 6 0500073 Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
8 5 6 0500082 Sátoraljaújhely Kistérségi Többcélú Társulás 0 0 0 0 0
9 5 6 0500091 Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
10 5 6 0500107 Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás 0 0 0 0 0
11 5 6 0500116 Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás 0 0 0 0 0
12 5 6 0500125 Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
13 5 6 0500134 Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
14 5 6 0500143 Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
15 5 6 0500152 Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen 0 0 0 0 0
1 6 6 0600019 Makói Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
2 6 6 0600028 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
3 6 6 0600037 Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
4 6 6 0600046 Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
5 6 6 0600055 Szentes Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
6 6 6 0600064 Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
7 6 6 0600073 Hódmezővásárhelyi Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
Csongrád megye összesen 0 0 0 0 0
1 7 6 0700019 Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
2 7 6 0700028 Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 0 0 0 0 0
3 7 6 0700037 „Sárvíz” Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
4 7 6 0700046 „Móri” Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 510 000 0 510 000
5 7 6 0700055 Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
6 7 6 0700064 Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
7 7 6 0700073 Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
8 7 6 0700082 Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
9 7 6 0700091 Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása 0 0 0 0 0
10 7 6 0700107 Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
Fejér megye összesen 0 0 510 000 0 510 000
A többcélú kistérségi társulásokNo.


A többcélú kistérségi társulás


közoktatási


szociális intézményi


szociális alapszolgáltatási


mozgókönyvtári és egyes közművelődési


belső ellenőrzési
támogatása összesen
(6+7+8+9+10)
A többcélú kistérségi társulások egyes központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen
(5+11)
feladatainak támogatása
mk BM KSH 8/IV/2.2 8/IV/2.3 8/IV/2.4 8/IV/2.7 8/IV/2.8
kódja neve 6 7 8 9 10 11 12
1 5 6 0500019 Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 19 072 400 0 0 0 0 19 072 400 19 072 400
2 5 6 0500028 Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 74 785 100 0 0 0 90 000 74 875 100 74 875 100
3 5 6 0500037 Encsi Többcélú Kistérségi Társulás -741 000 0 0 0 0 -741 000 -741 000
4 5 6 0500046 Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 31 893 000 0 0 0 0 31 893 000 31 893 000
5 5 6 0500055 Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 3 900 000 0 0 0 0 3 900 000 3 900 000
6 5 6 0500064 Ózd Kistérség Többcélú Társulása -437 800 0 0 0 0 -437 800 -437 800
7 5 6 0500073 Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 3 380 000 0 0 0 0 3 380 000 3 380 000
8 5 6 0500082 Sátoraljaújhely Kistérségi Többcélú Társulás 2 665 000 0 0 0 0 2 665 000 2 665 000
9 5 6 0500091 Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 140 000 0 0 0 0 140 000 140 000
10 5 6 0500107 Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás 168 000 0 0 0 0 168 000 168 000
11 5 6 0500116 Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás 3 124 300 0 0 0 0 3 124 300 3 124 300
12 5 6 0500125 Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás 3 361 000 0 0 0 0 3 361 000 3 361 000
13 5 6 0500134 Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás 12 173 000 0 0 0 0 12 173 000 12 173 000
14 5 6 0500143 Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása 548 000 0 0 0 0 548 000 548 000
15 5 6 0500152 Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás 1 869 500 0 0 0 0 1 869 500 1 869 500
Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen 155 900 500 0 0 0 90 000 155 990 500 155 990 500
1 6 6 0600019 Makói Kistérség Többcélú Társulása -1 971 000 0 0 0 0 -1 971 000 - 1 971 000
2 6 6 0600028 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 3 619 300 0 0 0 1 710 000 5 329 300 5 329 300
3 6 6 0600037 Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 1 415 000 0 0 0 0 1 415 000 1 415 000
4 6 6 0600046 Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2 002 000 0 0 0 1 080 000 3 082 000 3 082 000
5 6 6 0600055 Szentes Kistérség Többcélú Társulása 5 350 100 0 0 0 0 5 350 100 5 350 100
6 6 6 0600064 Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása -72 000 0 0 0 90 000 18 000 18 000
7 6 6 0600073 Hódmezővásárhelyi Kistérség Többcélú Társulása 356 700 0 0 0 90 000 446 700 446 700
Csongrád megye összesen 10 700 100 0 0 0 2 970 000 13 670 100 13 670 100
1 7 6 0700019 Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 704 000 0 0 0 0 704 000 704 000
2 7 6 0700028 Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás -730 000 0 0 0 0 -730 000 -730 000
3 7 6 0700037 „Sárvíz” Többcélú Kistérségi Társulás -23 581 000 0 0 0 0 -23 581 000 -23 581 000
4 7 6 0700046 „Móri” Többcélú Kistérségi Társulás 8 120 100 0 0 0 1 170 000 9 290 100 9 800 100
5 7 6 0700055 Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás -126 000 0 0 0 0 -126 000 - 126 000
6 7 6 0700064 Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 1 583 000 0 0 0 -90 000 1 493 000 1 493 000
7 7 6 0700073 Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 4 386 200 0 0 0 0 4 386 200 4 386 200
8 7 6 0700082 Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 1 147 000 0 0 0 360 000 1 507 000 1 507 000
9 7 6 0700091 Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása 308 000 0 0 0 0 308 000 308 000
10 7 6 0700107 Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 538 000 0 0 0 90 000 628 000 628 000
Fejér megye összesen -7 650 700 0 0 0 1 530 000 -6 120 700 -5 610 700
A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA (Ft)
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások
No. A többcélú kistérségi társulás Szociális és gyermek-
jóléti alapszolgáltatás feladatai
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Közoktatási alaphozzájárulás egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása Normatív hozzájárulások összesen
(1+...+5)
mk BM KSH 3/11 3/12 3/15 3/16.5
kódja neve 1 2 3 4 5
1 8 6 0800019 Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú Társulás 0 0 0 0 0
2 8 6 0800028 Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
3 8 6 0800037 Csornai Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
4 8 6 0800046 Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás 0 0 0 0 0
5 8 6 0800055 Győri Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
6 8 6 0800064 Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
7 8 6 0800073 Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
Győr-Moson-Sopron megye összesen 0 0 0 0 0
1 9 6 0900019 Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
2 9 6 0900028 Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 0 0 0 0 0
3 9 6 0900037 Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 0 0 0 0 0
4 9 6 0900046 Polgári Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
5 9 6 0900055 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
6 9 6 0900064 Derecske-Létavértes Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása 0 0 0 0 0
7 9 6 0900073 Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
8 9 6 0900082 Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
9 9 6 0900091 Debreceni Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
Hajdú-Bihar megye összesen 0 0 0 0 0
1 10 6 1000019 Egri Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
2 10 6 1000028 Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
3 10 6 1000037 Hevesi Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
4 10 6 1000046 Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
5 10 6 1000055 Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
6 10 6 1000064 Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
7 10 6 1000073 Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 0 0 0 0 0
Heves megye összesen 0 0 0 0 0
1 11 6 1100019 Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 0 0 0 0 0
2 11 6 1100028 Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
3 11 6 1100037 Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
4 11 6 1100046 Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
5 11 6 1100055 Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
6 11 6 1100064 Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
7 11 6 1100073 Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
Komárom-Esztergom megye összesen 0 0 0 0 0
A többcélú kistérségi társulásokNo.


A többcélú kistérségi társulás


közoktatási


szociális intézményi


szociális alapszolgáltatási


mozgókönyvtári és egyes közművelődési


belső ellenőrzési
támogatása összesen
(6+7+8+9+10)
A többcélú kistérségi társulások egyes központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen
(5+11)
feladatainak támogatása
mk BM KSH 8/IV/2.2 8/IV/2.3 8/IV/2.4 8/IV/2.7 8/IV/2.8
kódja neve 6 7 8 9 10 11 12
1 8 6 0800019 Kapuvár és Térsége Kistérség Többcélú Társulás 3 601 000 0 0 0 90 000 3 691 000 3 691 000
2 8 6 0800028 Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás 674 800 0 0 0 0 674 800 674 800
3 8 6 0800037 Csornai Többcélú Kistérségi Társulás 30 132 000 0 0 0 0 30 132 000 30 132 000
4 8 6 0800046 Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás 2 886 000 0 0 0 0 2 886 000 2 886 000
5 8 6 0800055 Győri Többcélú Kistérségi Társulás 2 559 000 0 0 0 0 2 559 000 2 559 000
6 8 6 0800064 Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás -399 000 0 0 0 0 -399 000 -399 000
7 8 6 0800073 Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása -979 000 0 0 0 0 -979 000 -979 000
Győr-Moson-Sopron megye összesen 38 474 800 0 0 0 90 000 38 564 800 38 564 800
1 9 6 0900019 Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása -342 000 0 0 0 90 000 - 252 000 -252 000
2 9 6 0900028 Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 22 035 300 0 0 0 0 22 035 300 22 035 300
3 9 6 0900037 Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 0 0 0 0 0 0 0
4 9 6 0900046 Polgári Kistérség Többcélú Társulása 905 000 0 0 0 0 905 000 905 000
5 9 6 0900055 Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás 3 173 000 0 0 0 0 3 173 000 3 173 000
6 9 6 0900064 Derecske-Létavértes Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása -7 250 000 0 0 0 0 -7 250 000 -7 250 000
7 9 6 0900073 Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás 1 080 000 0 0 0 0 1 080 000 1 080 000
8 9 6 0900082 Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0 0 0
9 9 6 0900091 Debreceni Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0 0 0
Hajdú-Bihar megye összesen 19 601 300 0 0 0 90 000 19 691 300 19 691 300
1 10 6 1000019 Egri Kistérség Többcélú Társulása 30 188 000 0 0 0 0 30 188 000 30 188 000
2 10 6 1000028 Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása 1 303 000 0 0 0 0 1 303 000 1 303 000
3 10 6 1000037 Hevesi Kistérség Többcélú Társulása 3 541 000 0 0 0 0 3 541 000 3 541 000
4 10 6 1000046 Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása 1 438 500 0 0 0 0 1 438 500 1 438 500
5 10 6 1000055 Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása -8 825 000 0 0 0 0 -8 825 000 -8 825 000
6 10 6 1000064 Füzesabonyi Kistérségi Többcélú Társulása 3 029 000 0 0 0 0 3 029 000 3 029 000
7 10 6 1000073 Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 584 000 0 0 0 0 584 000 584 000
Heves megye összesen 31 258 500 0 0 0 0 31 258 500 31 258 500
1 11 6 1100019 Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 66 000 0 0 0 -3 960 000 -3 894 000 -3 894 000
2 11 6 1100028 Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás 263 000 0 0 0 0 263 000 263 000
3 11 6 1100037 Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 596 000 0 0 0 90 000 686 000 686 000
4 11 6 1100046 Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 1 818 000 0 0 0 0 1 818 000 1 818 000
5 11 6 1100055 Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 430 300 0 0 0 0 430 300 430 300
6 11 6 1100064 Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás 3 712 000 0 0 0 1 440 000 5 152 000 5 152 000
7 11 6 1100073 Oroszlányi Többcélú Kistérségi Társulás 625 000 0 0 0 -90 000 535 000 535 000
Komárom-Esztergom megye összesen 7 510 300 0 0 0 -2 520 000 4 990 300 4 990 300
A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA (Ft)
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások
No. A többcélú kistérségi társulás Szociális és gyermek-
jóléti alapszolgáltatás feladatai
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Közoktatási alaphozzájárulás egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása Normatív hozzájárulások összesen
(1+...+5)
mk BM KSH 3/11 3/12 3/15 3/16.5
kódja neve 1 2 3 4 5
1 12 6 1200019 Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
2 12 6 1200028 Pásztó Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
3 12 6 1200037 Salgótarján Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
4 12 6 1200046 Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
5 12 6 1200055 Rétság Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
6 12 6 1200064 Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
Nógrád megye összesen 0 0 0 0 0
1 13 6 1300019 Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
2 13 6 1300028 Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
3 13 6 1300037 Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
4 13 6 1300046 Kertváros Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 0 0 0 0 0
5 13 6 1300055 Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
6 13 6 1300064 Veresegyház Többcélú Kistérség Önkormányzatainak Társulása 0 0 0 0 0
7 13 6 1300073 Tápió-Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
8 13 6 1300082 Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás 0 0 0 0 0
9 13 6 1300091 Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 0 0 0 0 0
10 13 6 1300107 Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
11 13 6 1300116 Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
12 13 6 1300125 Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
13 13 6 1300134 Aszódi Többcélú Kistérség Önkormányzatainak Társulása 0 0 0 0 0
14 13 6 1300143 Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
15 13 6 1300152 Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása 0 0 0 0 0
16 13 6 1300161 Érd Központú Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
Pest megye összesen 0 0 0 0 0
A többcélú kistérségi társulásokNo.


A többcélú kistérségi társulás


közoktatási


szociális intézményi


szociális alapszolgáltatási


mozgókönyvtári és egyes közművelődési


belső ellenőrzési
támogatása összesen
(6+7+8+9+10)
A többcélú kistérségi társulások egyes központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen
(5+11)
feladatainak támogatása
mk BM KSH 8/IV/2.2 8/IV/2.3 8/IV/2.4 8/IV/2.7 8/IV/2.8
kódja neve 6 7 8 9 10 11 12
1 12 6 1200019 Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 9 261 000 0 0 0 0 9 261 000 9 261 000
2 12 6 1200028 Pásztó Kistérség Többcélú Társulása 3 992 000 0 0 0 0 3 992 000 3 992 000
3 12 6 1200037 Salgótarján Kistérség Többcélú Társulása -6 415 900 0 0 0 0 -6 415 900 -6 415 900
4 12 6 1200046 Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása -534 000 0 0 0 0 -534 000 -534 000
5 12 6 1200055 Rétság Kistérség Többcélú Társulása -131 000 0 0 0 0 -131 000 -131 000
6 12 6 1200064 Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása -133 000 0 0 0 0 -133 000 -133 000
Nógrád megye összesen 6 039 100 0 0 0 0 6 039 100 6 039 100
1 13 6 1300019 Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 7 000 0 0 0 90 000 97 000 97 000
2 13 6 1300028 Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0 0 0
3 13 6 1300037 Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás 374 000 0 0 0 0 374 000 374 000
4 13 6 1300046 Kertváros Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 0 0 0 0 0 0 0
5 13 6 1300055 Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 1 992 000 0 0 0 1 620 000 3 612 000 3 612 000
6 13 6 1300064 Veresegyház Többcélú Kistérség Önkormányzatainak Társulása -7 280 000 0 0 0 0 -7 280 000 -7 280 000
7 13 6 1300073 Tápió-Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás -972 000 0 0 0 0 -972 000 -972 000
8 13 6 1300082 Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás 560 400 0 0 0 0 560 400 560 400
9 13 6 1300091 Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása -206 000 0 0 0 0 -206 000 -206 000
10 13 6 1300107 Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 48 000 0 0 0 0 48 000 48 000
11 13 6 1300116 Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 1 012 000 0 0 0 0 1 012 000 1 012 000
12 13 6 1300125 Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás -138 000 0 0 0 0 -138 000 -138 000
13 13 6 1300134 Aszódi Többcélú Kistérség Önkormányzatainak Társulása 1 101 000 0 300 000 0 0 1 401 000 1 401 000
14 13 6 1300143 Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás -2 240 000 0 0 0 0 -2 240 000 -2 240 000
15 13 6 1300152 Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása 0 0 0 0 0 0 0
16 13 6 1300161 Érd Központú Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0 0 0
Pest megye összesen -5 741 600 0 300 000 0 1 710 000 -3 731 600 -3 731 600
A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA (Ft)
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások
No. A többcélú kistérségi társulás Szociális és gyermek-
jóléti alapszolgáltatás feladatai
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Közoktatási alaphozzájárulás egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása Normatív hozzájárulások összesen
(1+...+5)
mk BM KSH 3/11 3/12 3/15 3/16.5
kódja neve 1 2 3 4 5
1 14 6 1400019 Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 0 0 0 0 0
2 14 6 1400028 Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 0 0 0 0 0
3 14 6 1400037 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 0 0 0 0 0
4 14 6 1400046 Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
5 14 6 1400055 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
6 14 6 1400064 Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
7 14 6 1400073 Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
8 14 6 1400082 Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
9 14 6 1400091 Fonyód Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
10 14 6 1400107 Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
11 14 6 1400116 Kadarkúti Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
Somogy megye összesen 0 0 0 0 0
1 15 6 1500019 Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
2 15 6 1500028 Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
3 15 6 1500037 Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás 7 500 000 0 0 0 7 500 000
4 15 6 1500046 Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzat Kistérségi Társulása 0 0 0 0 0
5 15 6 1500055 Nyírbátor és vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
6 15 6 1500064 Csenger Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
7 15 6 1500073 Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 -640 000 -640 000
8 15 6 1500082 Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
9 15 6 1500091 Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 0 0 0 0 0
10 15 6 1500107 Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
11 15 6 1500116 Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
12 15 6 1500125 Záhonyi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összesen 7 500 000 0 0 -640 000 6 860 000
1 16 6 1600019 Berettyó-Körös Többcélú Társulás 0 0 0 0 0
2 16 6 1600028 Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 0 8 400 000 0 0 8 400 000
3 16 6 1600037 Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás 0 0 0 0 0
4 16 6 1600046 Jászsági Többcélú Társulás 0 0 0 0 0
5 16 6 1600055 Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
6 16 6 1600064 Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
7 16 6 1600073 Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 6 151 500 0 0 0 6 151 500
Jász-Nagykun-Szolnok megye összesen 6 151 500 8 400 000 0 0 14 551 500
A többcélú kistérségi társulásokNo.


A többcélú kistérségi társulás


közoktatási


szociális intézményi


szociális alapszolgáltatási


mozgókönyvtári és egyes közművelődési


belső ellenőrzési
támogatása összesen
(6+7+8+9+10)
A többcélú kistérségi társulások egyes központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen
(5+11)
feladatainak támogatása
mk BM KSH 8/IV/2.2 8/IV/2.3 8/IV/2.4 8/IV/2.7 8/IV/2.8
kódja neve 6 7 8 9 10 11 12
1 14 6 1400019 Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 4 777 000 0 0 0 0 4 777 000 4 777 000
2 14 6 1400028 Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 1 907 000 0 0 0 0 1 907 000 1 907 000
3 14 6 1400037 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 6 444 000 0 0 0 0 6 444 000 6 444 000
4 14 6 1400046 Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 3 612 000 0 0 0 0 3 612 000 3 612 000
5 14 6 1400055 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 1 695 800 0 0 0 0 1 695 800 1 695 800
6 14 6 1400064 Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás 12 132 000 0 0 0 0 12 132 000 12 132 000
7 14 6 1400073 Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás 1 545 000 0 11 724 500 -1 300 000 0 11 969 500 11 969 500
8 14 6 1400082 Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2 091 600 0 0 1 300 000 0 3 391 600 3 391 600
9 14 6 1400091 Fonyód Kistérség Többcélú Társulása 1 450 900 0 0 0 0 1 450 900 1 450 900
10 14 6 1400107 Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 36 215 000 0 0 0 0 36 215 000 36 215 000
11 14 6 1400116 Kadarkúti Többcélú Kistérségi Társulás -812 000 0 0 0 0 -812 000 -812 000
Somogy megye összesen 71 058 300 0 11 724 500 0 0 82 782 800 82 782 800
1 15 6 1500019 Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás -5 286 000 0 0 0 0 -5 286 000 -5 286 000
2 15 6 1500028 Közép-Nyírségi Önkormányzati Többcélú Kistérségi Társulás 9 604 000 0 0 0 0 9 604 000 9 604 000
3 15 6 1500037 Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás -1 659 000 0 0 0 0 -1 659 000 5 841 000
4 15 6 1500046 Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzat Kistérségi Társulása 24 600 0 0 0 0 24 600 24 600
5 15 6 1500055 Nyírbátor és vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás 38 502 000 0 0 0 90 000 38 592 000 38 592 000
6 15 6 1500064 Csenger Többcélú Kistérségi Társulás 1 140 000 0 0 0 0 1 140 000 1 140 000
7 15 6 1500073 Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás 3 041 300 0 0 0 270 000 3 311 300 2 671 300
8 15 6 1500082 Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás -21 732 000 0 0 0 0 -21 732 000 -21 732 000
9 15 6 1500091 Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2 976 000 0 0 0 0 2 976 000 2 976 000
10 15 6 1500107 Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 358 800 0 0 0 0 358 800 358 800
11 15 6 1500116 Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 22 647 000 0 0 0 0 22 647 000 22 647 000
12 15 6 1500125 Záhonyi Többcélú Kistérségi Társulás 527 000 0 0 0 0 527 000 527 000
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összesen 50 143 700 0 0 0 360 000 50 503 700 57 363 700
1 16 6 1600019 Berettyó-Körös Többcélú Társulás 710 000 0 0 0 0 710 000 710 000
2 16 6 1600028 Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0 0 8 400 000
3 16 6 1600037 Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás 7 369 000 0 0 0 270 000 7 639 000 7 639 000
4 16 6 1600046 Jászsági Többcélú Társulás -223 000 0 0 0 0 -223 000 -223 000
5 16 6 1600055 Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 8 765 000 0 0 0 0 8 765 000 8 765 000
6 16 6 1600064 Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása 4 559 400 0 0 0 0 4 559 400 4 559 400
7 16 6 1600073 Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 856 400 0 0 0 0 856 400 7 007 900
Jász-Nagykun-Szolnok megye összesen 22 036 800 0 0 0 270 000 22 306 800 36 858 300
A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA (Ft)
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások
No. A többcélú kistérségi társulás Szociális és gyermek-
jóléti alapszolgáltatás feladatai
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Közoktatási alaphozzájárulás egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása Normatív hozzájárulások összesen
(1+...+5)
mk BM KSH 3/11 3/12 3/15 3/16.5
kódja neve 1 2 3 4 5
1 17 6 1700019 Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
2 17 6 1700028 Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
3 17 6 1700037 Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
4 17 6 1700046 Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
5 17 6 1700055 Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 0 0 0 0 0
Tolna megye összesen 0 0 0 0 0
1 18 6 1800019 Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása 0 0 0 0 0
2 18 6 1800028 Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
3 18 6 1800037 Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
4 18 6 1800046 Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
5 18 6 1800055 Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
6 18 6 1800064 Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
7 18 6 1800073 Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
8 18 6 1800082 Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
9 18 6 1800091 Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
Vas megye összesen 0 0 0 0 0
1 19 6 1900019 Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
2 19 6 1900028 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás 0 0 0 0 0
3 19 6 1900037 Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 0 0 0 0 0
4 19 6 1900046 Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
5 19 6 1900055 Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
6 19 6 1900064 Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás 0 0 0 0 0
7 19 6 1900073 Zirc Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
8 19 6 1900082 Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
9 19 6 1900091 Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
Veszprém megye összesen 0 0 0 0 0
1 20 6 2000019 Lenti Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
2 20 6 2000028 Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
3 20 6 2000037 Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 0 0 0 0 0
4 20 6 2000046 Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás 0 0 0 0 0
5 20 6 2000055 Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás 0 0 0 0 0
6 20 6 2000064 Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
7 20 6 2000073 Hévizi Kistérségi Többcélú Társulás 0 0 0 0 0
8 20 6 2000082 Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 0 0 0 0 0
9 20 6 2000091 Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 0 0 0 0 0
Zala megye összesen 0 0 0 0 0
Mindösszesen 13 651 500 8 400 000 680 000 -267 666 22 463 834
A többcélú kistérségi társulásokNo.


A többcélú kistérségi társulás


közoktatási


szociális intézményi


szociális alapszolgáltatási


mozgókönyvtári és egyes közművelődési


belső ellenőrzési
támogatása összesen
(6+7+8+9+10)
A többcélú kistérségi társulások egyes központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen
(5+11)
feladatainak támogatása
mk BM KSH 8/IV/2.2 8/IV/2.3 8/IV/2.4 8/IV/2.7 8/IV/2.8
kódja neve 6 7 8 9 10 11 12
1 17 6 1700019 Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás 71 298 900 0 0 0 0 71 298 900 71 298 900
2 17 6 1700028 Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2 688 000 0 0 0 0 2 688 000 2 688 000
3 17 6 1700037 Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 7 896 000 0 0 0 0 7 896 000 7 896 000
4 17 6 1700046 Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás -2 218 100 0 0 0 0 -2 218 100 -2 218 100
5 17 6 1700055 Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 7 410 500 0 0 0 0 7 410 500 7 410 500
Tolna megye összesen 87 075 300 0 0 0 0 87 075 300 87 075 300
1 18 6 1800019 Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása 3 855 000 0 0 0 0 3 855 000 3 855 000
2 18 6 1800028 Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás -415 000 0 0 0 0 -415 000 -415 000
3 18 6 1800037 Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 6 015 000 0 0 0 0 6 015 000 6 015 000
4 18 6 1800046 Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 1 195 000 0 0 0 0 1 195 000 1 195 000
5 18 6 1800055 Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás -623 000 0 0 0 0 -623 000 -623 000
6 18 6 1800064 Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 4 306 000 0 0 0 0 4 306 000 4 306 000
7 18 6 1800073 Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 11 356 000 0 0 0 0 11 356 000 11 356 000
8 18 6 1800082 Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása -715 000 0 0 0 180 000 -535 000 -535 000
9 18 6 1800091 Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás -407 000 0 0 0 0 -407 000 -407 000
Vas megye összesen 24 567 000 0 0 0 180 000 24 747 000 24 747 000
1 19 6 1900019 Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 243 000 0 0 0 0 243 000 243 000
2 19 6 1900028 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás 2 542 300 0 0 0 0 2 542 300 2 542 300
3 19 6 1900037 Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 321 000 0 0 0 0 321 000 321 000
4 19 6 1900046 Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása -1 024 600 0 0 0 0 -1 024 600 -1 024 600
5 19 6 1900055 Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás 9 848 100 0 0 0 0 9 848 100 9 848 100
6 19 6 1900064 Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás -1 825 000 0 0 0 0 -1 825 000 -1 825 000
7 19 6 1900073 Zirc Kistérség Többcélú Társulása -321 900 0 0 0 0 -321 900 -321 900
8 19 6 1900082 Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása -114 900 0 0 0 0 -114 900 -114 900
9 19 6 1900091 Pápai Többcélú Kistérségi Társulás 2 183 500 0 0 0 0 2 183 500 2 183 500
Veszprém megye összesen 11 851 500 0 0 0 0 11 851 500 11 851 500
1 20 6 2000019 Lenti Kistérség Többcélú Társulása 450 000 0 0 0 2 880 000 3 330 000 3 330 000
2 20 6 2000028 Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása -4 454 000 0 0 0 0 -4 454 000 -4 454 000
3 20 6 2000037 Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 12 000 0 0 0 0 12 000 12 000
4 20 6 2000046 Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás 984 000 0 0 0 0 984 000 984 000
5 20 6 2000055 Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás -209 000 0 0 0 0 -209 000 -209 000
6 20 6 2000064 Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 12 083 000 0 -6 577 500 0 0 5 505 500 5 505 500
7 20 6 2000073 Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás -156 000 0 0 0 0 -156 000 -156 000
8 20 6 2000082 Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás -18 000 0 0 0 0 -18 000 -18 000
9 20 6 2000091 Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása -5 063 000 0 0 0 0 -5 063 000 -5 063 000
Zala megye összesen 3 629 000 0 -6 577 500 0 2 880 000 -68 500 -68 500
Mindösszesen 570 407 800 41 160 000 60 201 020 0 12 420 000 684 188 820 706 652 654

  Vissza az oldal tetejére