A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

3/2008. (II. 14.) MNB rendelet

a „Telefonhírmondó” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „Telefonhírmondó” megnevezéssel 1000 forintos címletű kupronikkel emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2008. február 15.

2. § (1) Az emlékérme kupronikkelből (75% réz, 25% nikkel) készült, súlya 14 gramm, mérete 28,43 mm x 28,43 mm, széle sima.

(2) A négyzet formájú emlékérme előlapján, egymás alatti vízszintes sorokban a „MAGYAR” és a „KÖZTÁRSASÁG” felirat, az „1000” értékjelzés, a „FORINT” felirat, a „2008” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme előlapjának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A négyzet formájú emlékérme hátlapján, vonal által határolt középmezőben Puskás Tivadar feltaláló látható, a telefonhírmondó használata közben. A középmező jobb alsó sarkában Bohus Áron tervezőművész mesterjegye található. Az emlékérme szélén, az oldalak mentén körben „A TELEFON-HÍRMONDÓ FELTALÁLÓJA PUSKÁS TIVADAR” felirat olvasható. Az emlékérme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 25 000 darab készíthető, amelyből 15 000 darab különleges - ún. proof - technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2008. február 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2008. (II. 14.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 3/2008. (II. 14.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére