A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

5/2008. (X. 14.) MeHVM rendelet

egyes hivatalos lapok nyomtatott változatának terjesztéséhez szükséges előfizetői szám meghatározásáról

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 22. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem:

1. § (1) *  A minisztérium, az önálló szabályozó szerv, az autonóm államigazgatási szerv és a kormányhivatal által kiadott hivatalos lap oldalhű másolata nyomtatott formában akkor terjeszthető, ha a tárgyévet megelőző év június 30-án a lap előfizetőinek száma a hatszázat meghaladja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem képezik akadályát annak, hogy

a) az ott megjelölt hivatalos lap egyes példányairól költségtérítés ellenében, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint egyedileg papíralapú másolatot készítsenek,

b) a hivatalos lapot kiadó szerv az oldalhű másolatot nyomtatott formában, ellenérték nélkül a szerv, illetve a szervet vezető személy irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerv állományába tartozó személyek rendelkezésére bocsássa.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során a hivatalos lapot kiadó szerv, illetve jogelődjei, valamint a minisztériumot vezető miniszter által irányított szerv által a tárgyévet megelőző év június 30-án kiadott több hivatalos lapnak a központi költségvetéshez tartozó szerveken kívüli előfizetőinek számát össze kell számítani azzal, hogy több jogutód esetében a példányszámot a feladatkör szerinti jogutódnál, több feladatkör szerinti jogutód esetében a jogutódok között egyenlő arányban kell számításba venni.

2. § E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére