A jogszabály mai napon ( 2021.01.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

5/2008. (IV. 3.) MNB rendelet

a „XXIX. nyári olimpiai játékok” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „XXIX. nyári olimpiai játékok” megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2008. április 11.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapjának szélén, fent köriratban a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat olvasható, a körirat alatt bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon pedig a „2008” verési évszám található. A körirat által határolt felső mező középső részén a Magyar Köztársaság címere látható. Az emlékérme alsó - vízre utaló hullámvonallal elválasztott - harmadában, két vízszintes sorban az „5000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján a vízből mellig kiemelkedő, dobáshoz készülő vízilabda játékos ábrázolása látható. Az emlékérme jobb felső részén, négy vízszintes sorban a „XXIX.”, a „NYÁRI”, az „OLIMPIAI” és a „JÁTÉKOK” felirat olvasható. Az emlékérme jobb alsó szélén található Kereszthury Gábor tervezőművész mesterjegye. Az emlékérme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 18 000 darab készíthető, amelyből 14 000 darab különleges - ún. proof - technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2008. április 11-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2008. (IV. 3.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet az 5/2008. (IV. 3.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére