A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/2008. (V. 30.) MNB rendelet

a „Siklósi vár” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „Siklósi vár” megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2008. június 4.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapjának szélén, fent köriratban a „Magyar Köztársaság” felirat olvasható. A középmezőben a Siklósi vár nyugati oldal felőli ábrázolása látható, amely - egy XIX. századi acélmetszet alapján - a vár épületét, a déli tornyot, a ferences kolostort és templomot jeleníti meg. A vár ábrázolása alatt, bal oldalon a „BP.” verdejel található, középen, három vízszintes sorban pedig az „5000” értékjelzés, a „forint” felirat, valamint a „2008” verési évszám olvasható. Az emlékérme előlapjának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján a Siklósi vár északi oldal felőli ábrázolása látható. A vár ábrázolása alatt vízszintesen, kissé balra csúsztatva a „Siklósi vár” felirat olvasható. Az emlékérme alsó szélén, középen található Szöllőssy Enikő tervezőművész mesterjegye. Az emlékérme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 10 000 darab készíthető, amelyből 6000 darab különleges - ún. proof - technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2008. június 4-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2008. (V. 30.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 8/2008. (V. 30.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére