A jogszabály mai napon ( 2023.11.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2008. (IV. 10.) PM-SZMM együttes rendelet

a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített kedvezményezetteknek átutalt összeg felhasználásáról szóló közlemény formai és tartalmi követelményeiről

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 8. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában, valamint a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § m) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva - a következőket rendeljük el:

1. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjftv.) 4. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezettek az Szjftv. 3. § (1) bekezdése szerint átutalt összeg felhasználására vonatkozó, az Szjftv. 6. § (3) bekezdése szerinti közlemény (a továbbiakban: közlemény) megküldésére, illetve internetes honlapon történő közzétételére vonatkozó kötelezettségüket az e rendelet melléklete szerinti formában, illetve tartalommal kötelesek teljesíteni. A közleményt az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. (XII. 29.) PM rendeletben foglaltak figyelembevételével az ügyfélkapun keresztül kell megküldeni az állami adóhatósághoz.

2. § E rendeletet első alkalommal a 2007. adóévre benyújtott rendelkező nyilatkozatoknál kell alkalmazni.

3. § E rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Melléklet a 9/2008. (IV. 10.) PM-SZMM együttes rendelethez

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

[A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 6. § (3) bekezdése alapján]

A kedvezményezett azonosító adatai

A)

Kedvezményezett szervezet neve: .........................................................................................

Szervezeti formája: ...............................................................................................................

Bírósági nyilvántartási száma: ................................................................................................

Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma: ..............................................................

Székhelye: ............................................................................................................................

Képviselője: .........................................................................................................................

Adószáma: ...........................................................................................................................

Létesítő okirat vagy jogszabály szerinti közcélú, közérdekű, közhasznú célja: .........................

B)

Kizárólag a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szervezetek esetében kell kitölteni, abban az esetben, ha a szervezet rendelkezik közhasznúsági fokozattal!

Közhasznúsági fokozata: .....................................................................................................

Közhasznúsági jogállást megállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma: ..........

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok

Az adatokat Ft-ban kell megadni
A A rendelkező évben juttatott összeg
A1 Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg (A*0,3):
A2 Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg (A2<=A1):
A3 Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:
A4 Ebből tartalékolt összeg (A-A2-A3):
A5 A tartalékolás célja:
A6 A tartalékolás időtartama:
B A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg:
B1 Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg:
B2 Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg (B2<=B1):
B3 Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:
B4 Ebből tovább tartalékolt összeg (B-B2-B3):
B5 A tartalékolás célja:
B6 A továbbtartalékolás időtartama:
C A tárgyévet megelőző második évben tartalékolt, tárgyévben felhasználható összeg:
C1 Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg:
C2 Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg (C2<=C1):
C3 Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:
C4 Ebből tovább tartalékolt összeg (C-C2-C3):
C5 A tartalékolás célja:
C6 A továbbtartalékolás időtartama:
D A tárgyévet megelőző harmadik évben tartalékolt, tárgyévben felhasználható összeg:
D1 Ebből a tárgyévben működésre fordítható összeg:
D2 Ebből a tárgyévben működésre felhasznált összeg (D2<=D1):
D3 Ebből a tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:
D4 Ebből fel nem használt összeg (D-D2-D3):
E A tárgyévben felhasználható teljes összeg (A+B+C+D):
E1 Ebből a tárgyévben működésre fordítható teljes összeg (A1+B1+C1+D1):
F A tárgyévben felhasznált teljes összeg:
F1 A tárgyévben működésre felhasznált teljes összeg (A2+B2+C2+D2):
F2 A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált teljes összeg (A3+B3+C3+D3):
F3 A tartalékolt teljes összeg (A4+B4+C4):
F4 Már fel nem használható összeg (D4):
* Tárgyévnek a rendelkező évet követő naptári évet kell tekinteni. Ugyanakkor a táblázat kitöltése során figyelembe kell venni azt az összeget is, ami a rendelkező évben már felhasználásra került az akkor átutalt összegből.

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése (max. 800 karakter)