A jogszabály mai napon ( 2019.10.17. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2019.XII.31. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/2008. (IX. 9.) MNB rendelet

új biztonsági elemmel ellátott 10 000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Mnbtv.) 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank az Mnbtv. 4. §-ának (2) bekezdésén alapuló jogkörében új biztonsági elemmel ellátott 10 000 forintos címletű bankjegyet bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2008. szeptember 9.

2. § (1) A fehér színű bankjegypapírra nyomtatott bankjegy hossza 154 mm, szélessége 70 mm. A papír anyagában a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamosan futó biztonsági szál található, amelyben a „MAGYAR NEMZETI BANK” felirat olvasható.

(2) A bankjegy előoldala többszínű, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és háromszínű képnyomattal készült, amelynek összhatása kékeslila. Az íriszszerűen nyomtatott alapnyomatok a bal oldalon található vízjelmező körül kék és szürke, a szövegtükör körül kékeslila, a bankjegy jobb oldalán vöröseslila színhatásúak. A vízjelmező és a szövegtükör alapnyomatában 1 mm átmérőjű sárga színű körök találhatók. A bankjegy alsó, felső és jobb oldalán található szegélyek hullámvonalas mintáiban mikroírással a „TÍZEZER FORINT” ismétlődő felirat látható. Az alapnyomat jobb felső részében az átnézőjel előoldali eleme található.

(3) A bankjegyen található vízjelmezőben Szent István királyt ábrázoló árnyalatos vízjelkép látható.

A képnyomat része a vízjelmező fölött lévő, tagolt formájú, kék színű rozetta. A rozetta ellipszis rajzolatú részében található a rejtett kép, amelyen megfelelő helyzetben az „MNB” felirat.

(4) A szövegtükörben a

„10 000

TÍZEZER FORINT

MAGYAR NEMZETI BANK”

feliratok, a

Simor

Karvalits Király Júlia

névaláírások, a

„BUDAPEST 2008”

felirat, valamint a bankjegyhamisításért való büntetőjogi felelősségre vonatkozó záradék szövege:

„A BANKJEGYHAMISÍTÁST A TÖRVÉNY BÜNTETI!”

olvasható.

(5) A névaláírások mellett balra található - rozettával díszített ovális mezőben - a Magyar Köztársaság címere.

A szövegtükör képnyomati elemeinek színe lila.

(6) A képnyomat jobb oldali részén Szent István király arcképe, jobbra fölötte a „SZENT ISTVÁN KIRÁLY” felirat, jobbra alatta a „10 000” értékjelzés olvasható. E képnyomat elemeinek színe vöröseslila.

(7) A bankjegy piros színű sorszáma két helyen - a bal oldalon a vízjelmező alatt vízszintesen, valamint a jobb oldalon az arckép mellett függőlegesen elhelyezve - található. A sorszám két betűből és hét számjegyből áll.

(8) A szövegtükör és a vízjelmező között a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamosan, hologram hatású fémcsík található. Ezen a rátekintés szögétől függően, ismétlődő elemként a határozott rajzolatú „MNB” felirat, illetve a finomabb rajzolatú köztársasági címer látható. A fémcsík bal oldalán a - kisméretű számmal írt - „10 000” értékjelzés ismétlődik. A bankjegy előoldalának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(9) A bankjegy hátoldala többszínű, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és kétszínű képnyomattal készült, amelynek összhatása kékeslila. Az íriszszerűen nyomtatott alapnyomatok a jobb oldalon található vízjelmező körül kék, mellette szürke, a többi részen kékeslila színhatásúak. A vízjelmezőben és a képnyomat feletti alapnyomatban 1 mm átmérőjű sárga színű körök láthatók. A szürke mezőben ismétlődő elemként az „MNB” felirat olvasható.

(10) A bankjegy alsó, felső és bal oldali szegélyének hullámvonalas mintáiban mikroírással a „TÍZEZER FORINT” felirat ismétlődik. Az alapnyomat bal felső részén az átnézőjel hátoldali eleme található.

(11) A képnyomat része a vízjelmező felett és alatt több sorban ismétlődő mikroírás, amelynek szövege „MAGYAR NEMZETI BANK”. A jobb oldalon a vakok és csökkent látóképességűek számára a címlet felismerhetőségét elősegítő jel található, amelynek színe vöröseslila.

(12) A képnyomat fő motívuma egy esztergomi látképet ábrázoló metszet, amelynek jobb alsó és bal felső részén, ovális alakú rozettában a „10 000” értékjelzés látható. A látkép ábrázolása alatt, a bankjegy bal alsó szélén az „ESZTERGOMI LÁTKÉP” felirat olvasható. E rajzolatok színe vöröseslila. A látkép ábrázolása fölött a „TÍZEZER FORINT” felirat és a „10 000” értékjelzés látható, amelyek színe lila. A bankjegy hátoldalának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(13) A bankjegy grafikai terve és előoldalának metszete Vagyóczky Károly grafikusművész alkotása. A bankjegy hátoldalán látható metszetet Hubert Sattler festménye alapján Lengyel György grafikusművész készítette.

(14) A (4) bekezdés szerinti szövegtükörben olvasható évszám és névaláírások változhatnak.

3. § (1) Ez a rendelet 2008. szeptember 9-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 10 000 forintos címletű bankjegyek kibocsátásáról szóló 1/1997. (MK 57.) MNB hirdetményt visszavonom. A visszavont hirdetménnyel kibocsátott bankjegy továbbra is törvényes fizetőeszköz. A bankjegy külső kiállítását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

1. melléklet a 10/2008. (IX. 9.) MNB rendelethez

Az új biztonsági elemmel ellátott 10 000 forintos címletű bankjegy előoldalának képe:

2. melléklet a 10/2008. (IX. 9.) MNB rendelethez

Az új biztonsági elemmel ellátott 10 000 forintos címletű bankjegy hátoldalának képe:

3. melléklet a 10/2008. (IX. 9.) MNB rendelethez

A Magyar Nemzeti Bank által az 1/1997. (MK 57.) MNB hirdetménnyel kibocsátott 10 000 forintos címletű bankjegy külső kiállítása

1. A bankjegy leírása:

a) A fehér színű bankjegypapírra nyomtatott bankjegy hossza 154 mm, szélessége 70 mm. A papír anyagában a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamosan futó biztonsági szál található, melyben a „MAGYAR NEMZETI BANK” felirat olvasható.

b) A bankjegy előoldala többszínű, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és háromszínű képnyomattal készült, amelynek összhatása kékeslila. Az íriszszerűen nyomtatott alapnyomatok a bal oldalon található vízjelmező körül kék és szürke, a szövegtükör körül kékeslila, a bankjegy jobb oldalán vöröseslila színhatásúak. A bankjegy alsó, felső és jobb oldalán található szegélyek hullámvonalas mintáiban mikroírással a „TÍZEZER FORINT” ismétlődő felirat látható. Az alapnyomat jobb felső részében az átnézőjel előoldali eleme található.

c) A bankjegyen található vízjelmezőben Szent István királyt ábrázoló árnyalatos vízjelkép látható.

A képnyomat része a vízjelmező fölött lévő, tagolt formájú, kék színű rozetta. A rozetta ellipszis rajzolatú részében található a rejtett kép, amelyen megfelelő helyzetben az „MNB” felirat.

d) A szövegtükörben a

„10 000

TÍZEZER FORINT

MAGYAR NEMZETI BANK”

feliratok, a

Surányi

Bodnár Kovács Álmos

névaláírások, az

„ELNÖK

ALELNÖK ALELNÖK

BUDAPEST 1997”

felirat, valamint a bankjegyhamisításért való büntetőjogi felelősségre vonatkozó záradék szövege:

„A BANKJEGYHAMISÍTÁST A TÖRVÉNY BÜNTETI!”

olvasható.

e) A névaláírások mellett balra található - rozettával díszített ovális mezőben - a Magyar Köztársaság címere.

A szövegtükör képnyomati elemeinek színe lila.

f) A képnyomat jobb oldali részén Szent István király arcképe, jobbra fölötte a „SZENT ISTVÁN KIRÁLY” felirat, jobbra alatta a „10 000” értékjelzés olvasható. E képnyomat elemeinek színe vöröseslila.

g) A bankjegy piros színű sorszáma két helyen - a bal oldalon a vízjelmező alatt vízszintesen, valamint a jobb oldalon az arckép mellett függőlegesen elhelyezve - található. A sorszám két betűből és hét számjegyből áll.

h) A szövegtükör és a vízjelmező között a bankjegy rövidebb oldalával párhuzamosan, hologram hatású fémcsík található. Ezen a rátekintés szögétől függően, ismétlődő elemként a határozott rajzolatú „MNB” felirat, illetve a finomabb rajzolatú köztársasági címer látható. A fémcsík bal oldalán a - kisméretű számmal írt - „10 000” értékjelzés ismétlődik.

i) A bankjegy hátoldala többszínű, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és kétszínű képnyomattal készült, amelynek összhatása kékeslila. Az íriszszerűen nyomtatott alapnyomatok a jobb oldalon található vízjelmező körül kék, mellette szürke, a többi részen kékeslila színhatásúak. A szürke mezőben ismétlődő elemként az „MNB” felirat olvasható.

j) A bankjegy alsó, felső és bal oldali szegélyének hullámvonalas mintáiban mikroírással a „TÍZEZER FORINT” felirat ismétlődik. Az alapnyomat bal felső részén az átnézőjel hátoldali eleme található.

k) A képnyomat része a vízjelmező felett és alatt több sorban ismétlődő mikroírás, amelynek szövege „MAGYAR NEMZETI BANK”. A jobb oldalon a vakok és csökkent látóképességűek számára a címlet felismerhetőségét elősegítő jel található, amelynek színe vöröseslila.

l) A képnyomat fő motívuma egy esztergomi látképet ábrázoló metszet, amelynek jobb alsó és bal felső részén, ovális alakú rozettában a „10 000” értékjelzés látható. A látkép ábrázolása alatt, a bankjegy bal alsó szélén az „ESZTERGOMI LÁTKÉP” felirat olvasható. E rajzolatok színe vöröseslila. A látkép ábrázolása fölött a „TÍZEZER FORINT” felirat és a „10 000” értékjelzés látható, amelyek színe lila.

m) A d) pont szerinti szövegtükörben olvasható évszám és névaláírások változhatnak.

2. A bankjegy előoldalának képe:

3. A bankjegy hátoldalának képe:


  Vissza az oldal tetejére