A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

12/2008. (X. 31.) MNB rendelet

a „Tokaji történelmi borvidék” emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „Tokaji történelmi borvidék” megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2008. november 4.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, a perem mentén szőlőkoszorú fut körbe. A középmezőben, egymás alatti vízszintes sorokban a „MAGYAR” és a „KÖZTÁRSASÁG” felirat, az „5000” értékjelzés, a „FORINT” felirat, a „2008” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme előlapjának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapjának szélén, fent köriratban a „TOKAJI TÖRTÉNELMI BORVIDÉK” felirat olvasható. A középmezőben a Tokaji-hegy ábrázolása látható, a hegy tetején a TV-torony, a hegy lábánál település templommal, előtérben szőlőtábla. A körirat és a hegy ábrázolása között, bal oldalon az „EUROPA” nemzetközi emlékérme-sorozat közös emblémája, az ún. „Euro-Star” jel látható. Az emlékérme alsó szélén, jobb oldalon található Gáti Gábor tervezőművész mesterjegye. Az emlékérme hátlapjának képét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 20 000 darab készíthető, amelyből 15 000 darab különleges - ún. proof - technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2008. november 4-én lép hatályba.

1. melléklet a 12/2008. (X. 31.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 12/2008. (X. 31.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére