A jogszabály mai napon ( 2021.01.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

16/2008. (IV. 30.) OKM rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. §-ának b) pontjában, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének b) és k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - szakképzés tekintetében a szociális és munkaügyi miniszterrel, illetve a szakképesítésért felelős miniszterekkel egyetértésben - az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1-8. § * 

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az R. - e rendelet 6. §-ával beiktatott - 39/K. §-ában foglaltakat első alkalommal a 2009. évben szervezett felvételi eljárások során kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy addig az időpontig, ameddig nem kerül kiadásra és bevezetésre a „Tehetséggondozó oktatási program” (pedagógiai rendszer) azok a középfokú iskolák alkalmazhatják a tehetséggondozó középiskolára vonatkozó rendelkezéseket, amelyeknek a helyi tantervében adott tantárgy ismereteiből legalább öt tanítási év óta emelt szintű oktatás folyik, továbbá az alatt az időszak alatt az emelt szintű oktatásra az adott intézmény vonatkozásában első helyként benyújtott felvételi kérelmek száma meghaladta a felvehető létszám másfélszeresét, valamint a felvételi kérelmek elbírálásához az iskola előírta az írásbeli vizsgán való részvételt.

(3) E rendelet 1-8. §-a 2008. május 15-én hatályát veszti.

Melléklet a 16/2008. (IV. 30.) OKM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére