A jogszabály mai napon ( 2019.10.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés b) pontjának 2. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

2. § Az R. 3. §-át megelőző cím helyébe „A költségkompenzációs támogatások szabályai” cím lép, az R. e címet követően a „A védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatása” alcímmel egészül ki. * 

3. § Az R. a 3. §-át követően a „Munkahelyi segítő személy foglalkoztatásával kapcsolatos költségekhez nyújtott támogatás” alcímmel egészül ki. * 

4. § (1) * 

(2) * 

5. § (1) * 

(2) * 

6. § * 

7. § * 

8. § (1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2)-(4) * 

(5) E rendelet hatálybalépését megelőzően megállapított támogatásokat a naptári éves, illetve 12 hónapos kötelezettségvállalási megállapodás lejártáig, a 2008. december 31-én hatályos szabályok szerint tovább kell folyósítani.


  Vissza az oldal tetejére