A jogszabály mai napon ( 2022.08.17. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2008. évi XXIII. törvény

a Londonban, 1996. május 3-án kelt, a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló 1996. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Londonban, 1996. május 3-án kelt, a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló 1996. évi nemzetközi egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2-3. § * 

4. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E törvény 2. és 3. §-a az Egyezmény 46. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazza a külpolitikáért felelős minisztert, hogy a csatlakozási okirat letétbe helyezésekor a következő nyilatkozatot tegye:

„Az Egyezmény hatálya alá tartozó ügyekre vonatkozó ítéleteket, ha azokat az Európai Unió valamely tagállamának - a Magyar Köztársaság és a Dán Királyság kivételével - bírósága hozza meg, el kell ismerni és végre kell hajtani a Magyar Köztársaságban a tárgyra vonatkozó belső közösségi szabályok szerint.”

(4) Az Egyezmény, illetve e törvény 2. és 3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(5) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére