A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

24/2008. (XI. 18.) NFGM rendelet

a lábbelik fogyasztók részére történő forgalmazásának egyes követelményeiről

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § b) és c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A gyártó köteles a fogyasztók részére történő forgalmazásra szánt lábbelin a lábbeli fő alkotórészeihez felhasznált anyagokat e rendelet előírásai szerint feltüntetni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatás tartalmáért a gyártó felel.

(3) A forgalmazó felel azért, hogy az általa forgalmazott lábbelin az e rendeletben foglaltaknak megfelelő tájékoztatás szerepeljen.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában „lábbeli” a láb megvédésére vagy befedésére szánt, talppal ellátott termék, így különösen a Kombinált Nómenklatúra 64. áruosztályában felsorolt ilyen termék - ideértve az 1. mellékletben meghatározott, önállóan forgalomba hozott fő alkotórészeket is -, valamint a 2. mellékletben meghatározott termék.

(2) A rendeletet nem kell alkalmazni:

a) a használt lábbelire,

b) az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló rendelet hatálya alá tartozó lábbelire,

c) az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló rendelet hatálya alá tartozó lábbelire, valamint

d) a játéklábbelire.

3. § (1) A lábbelin fel kell tüntetni a lábbeli három fő alkotórészéhez - a felsőrészhez, a béléshez és fedőtalpbéléshez, valamint a járótalphoz - felhasznált anyagokról szóló tájékoztatást.

(2) A lábbeli fő alkotórészeit az 1. mellékletben meghatározott jelképekkel vagy szöveges megnevezéssel, a fő alkotórészekhez felhasznált anyagokat a 3. mellékletben meghatározott jelképekkel vagy - különleges anyagok esetében - szöveges megnevezéssel kell megjelölni.

(3) A felhasznált anyagokra vonatkozó tájékoztatásban azt az anyagot kell feltüntetni, amely

a) a felsőrész, valamint a bélés és fedőtalpbélés felületének legalább 80%-át,

b) a járótalp térfogatának legalább 80%-át

alkotja.

(4) Ha az egyes fő alkotórészekhez felhasznált anyagok egyike sem éri el a 80%-ot, az alkalmazott két fő anyagot kell megadni.

(5) A felsőrész anyagának meghatározásánál az alkalmazott erősítést, díszítést, csatot, pántot, fűzőszemet vagy hasonló rátétet nem kell figyelembe venni.

(6) A járótalp esetében az anyagösszetétel meghatározásának alapja a benne foglalt anyagok térfogata.

4. § (1) Az e rendeletben előírt tájékoztatást címkézés útján kell megvalósítani. A címkézés módja lehet pecsételés, ragasztás, préselés, beégetés vagy csatolt címke használata. A címkét az azonos párba tartozó lábbelik legalább egyikének talpán vagy bélésén rögzíteni kell.

(2) A címkét jól láthatóan és hozzáférhetően, stabilan rögzítve kell a lábbelin elhelyezni. A jelképnek olyan méretűnek kell lennie, hogy a benne foglalt tájékoztatás könnyen érthető legyen. Az e rendelet szerinti szöveges megnevezés használata esetén a szöveges megnevezést minden esetben fel kell tüntetni magyarul.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a lábbelik címkézéséről szóló 4/1998. (I. 16.) IKIM rendelet.

(3) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 94/11/EK irányelve (1994. március 23.) a fogyasztók részére értékesített lábbelik fő részeihez felhasznált anyagok címkézésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről, valamint

b) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány II. melléklet 1. rész F. pont 1. pontja.

1. melléklet a 24/2008. (XI. 18.) NFGM rendelethez

A lábbeli fő alkotórészei és azok jelölése

1.

Lábbeli alkotórész:

Felsőrész: a lábbeli talphoz rögzített külső alkotórésze

Jelkép (piktogram):

Szöveges megnevezés: Felsőrész

2.

Lábbeli alkotórész:

Bélés és fedőtalpbélés: a lábbeli belsejét alkotó felsőrészbélés és fedőtalpbélés

Jelkép (piktogram):

Szöveges megnevezés: Bélés és fedőtalpbélés

3.

Lábbeli alkotórész:

Járótalp: a lábbeli felsőrészhez rögzített, koptató hatásnak kitett alsó része

Jelkép (piktogram):

Szöveges megnevezés: Járótalp

2. melléklet a 24/2008. (XI. 18.) NFGM rendelethez

A rendelet hatálya különösen a következő termékekre terjed ki:

a) közönséges szobai vagy utcai, lapos vagy magas sarkú cipő;

b) bokacsizma, lábszárközépig, térdig vagy combig érő csizma;

c) különböző típusú szandálok, spárgatalpú vászoncipő, teniszcipő, edzőcipő, fürdőpapucs és egyéb kényelmi lábbeli;

d) speciális sportlábbeli, amely sporttevékenységhez készült, és amelyre szög, stopli, csat, pánt és hasonlók felszerelhetők vagy ilyeneket tartalmaz, úgy mint korcsolyacipő, síbakancs, sífutó cipő, birkózócipő, bokszcipő, kerékpáros cipő, korcsolyával vagy görkorcsolyával egybeépített korcsolyacipő;

e) tánccipő;

f) egy darabból készült lábbeli, különösen a gumi vulkanizálásával vagy műanyag fröccsöntésével készült lábbeli, kivéve a gyenge anyagból (papír, műanyag, film) készült, szerelt talp nélküli, eldobható lábbelit;

g) más lábbeli fölött viselhető védőcipő, bizonyos esetekben sarok nélkül;

h) az általában egyszeri használatra szolgáló eldobható lábbeli, felrakott talppal;

i) ortopéd cipő.

3. melléklet a 24/2008. (XI. 18.) NFGM rendelethez

A lábbeli főbb részeihez felhasznált anyagok jelölése

1. a) Bőr: Többé-kevésbé ép, eredeti rostos szerkezettel rendelkező, a rothadás megakadályozása végett cserzett állati bőr, amely lehet szőrös vagy szőrzetmentes. A készbőr készülhet cserzés előtt vagy után rétegekre hasítással is, de ha a cserzett bőrt mechanikai vagy kémiai úton apró darabokra, rostokra vagy porrá bontanak, és ezekből utólag, kötőanyaggal vagy anélkül lemezt készítenek, az nem minősül bőrnek. Ha a készbőr bármilyen módon felvitt bevonattal rendelkezik, ennek vastagsága nem haladhatja meg a 0,15 mm-t.

A „teljes barkás” megjelölés kiegészítő jelölésként csak olyan bőr esetében alkalmazható, amelynek megvan az eredeti barkás felülete; nem alkalmazható azonban olyan bőrre, amelynél azt csiszolással, koptatással vagy hasítással eltávolították.

Jelkép (piktogram):

Szöveges megnevezés: Bőr (természetes bőr)

b) Bevonattal rendelkező készbőr: Olyan készbőr, amelynél a felületi bevonat vastagsága nem haladja meg a termék összvastagságának 1/3-át, ugyanakkor nagyobb 0,15 mm-nél.

Jelkép (piktogram):

Szöveges megnevezés: Bevonatos bőr

2. Természetes és szintetikus textíliák: Textíliák és hasonló termékek, amelyek a textíliák nyersanyag-összetételének megadásáról szóló rendelet hatálya alá tartoznak.

Jelkép (piktogram):

Szöveges megnevezés: Textil

3. Egyéb anyagok

Jelkép (piktogram):

Szöveges megnevezés: Egyéb anyag


  Vissza az oldal tetejére